Az elmúlt hetekben, mind a sajtóban, mind szakmai körökben napvilágot látott a kormány újabb terve, amellyel a munkavállalók kiszolgáltatottságát kívánja növelni. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) elfogadhatatlannak tartja, hogy a közigazgatási bíráskodás átalakításának indoka mögé bújtatva, csendben, mondhatni sunyi módon, megszüntetik a munkaügyi bíróságokat is!  

 

A kormány 2012-ben már megpróbálta egyszer megszüntetni az önálló munkaügyi bíróságokat. Akkor a szakmai és szakszervezeti ellenállás miatt azt a megoldást választották, hogy a munkaügyi bíróságokat összevonták a közigazgatási bíróságokkal. Ennek a logikája még érthető is volt, hiszen a hatalom és a magánszemély közötti erőviszonyokat egyenlíthette volna ki. Azonban még abban az évben életbe lépet az új Munka törvénykönyve, amely csak a munkáltatók számára tartalmaz könnyebbségeket, a munkavállaló kárára. Elmondható tehát, hogy a kormány már akkor sem a kisemberek pártján állt!

 

Ezt az utat kívánják most folytatni!

 

Ha megszüntetik a munkaügyi és közigazgatási bíróságokat, elveszik a munkavállalók utolsó esélyét a tisztességes jogi eljáráshoz. Ez, ahogy a Munkaügyi Bírák Országos Egyesületének Elnökségének közleménye is kimondja: „A jelenlegi koncepció munkaügyi bíráskodást érintő részét alapvetően elhibázottnak, az európai jogállamisági elvekkel és gyakorlattal ellentétesnek tartjuk.”

 

Ezért az ÉSZT felszólítja a kormányt, hogy ne nyúljon a munkaügyi és közigazgatási bíróságok jelenlegi struktúrájához! Ne vegye el a munkavállalók utolsó esélyét is a tisztességes jogi eljáráshoz, ne tegye még kiszolgáltatottabbá a dolgozókat!

 

 

 

Budapest, 2016. 09. 08.

 

                                                                                                                                                         ÉSZT elnöksége   

 

Az ÉSZT vezetése és tagsága döbbenten értesül a hírről, hogy régi harcostársunk, Pataky Péter életének 65. évében elhunyt.

Személyében olyan vezető távozott közülünk, aki a szakszervezeti mozgalom ikonikus alakja volt. Munkája során mindig az általa képviseltek érdekeit tartotta szem előtt. A többi szakszervezet vezetőivel baráti kapcsolatot ápolt, segítőkész volt. Ha tanácsért fordultak hozzá szívesen segített.

A közvélemény is hiteles szakszervezeti vezetőnek ismerte el, hiszen interjúiban mindig szakmai alapon indokolta az álláspontját, soha sem engedte, hogy érzelmei vezéreljék.

Pataky Péter halála a magyar szakszervezeti mozgalomnak és Magyarországnak is hatalmas vesztesége.

 

Az ÉSZT részvétét fejezi ki az elhunyt családjának!

 

  1. szeptember 04.

Az Expo Hotelbe hívta találkozóra 2016. augusztus 24-én az ÉSZT vezetőségét a norvég mezőgazdasági minisztérium szakszervezeti küldöttsége.

A találkozón az ÉSZT-et, Dr. Kuti László elnök, Dr. Antmann Katalin alelnök és Dr. Szabó Gábor Tamás nemzetközi kapcsolatokért felelős képviselte.

Miután a szakszervezetek kölcsönösen bemutatkoztak, a két országban felmerülő problémákat, a szakszervezetek feladatait és lehetőségeit tárgyalták meg.

A rövid, két órás találkozót mindkét fél érdekesnek és eredményesnek tartotta, és a további együttműködésben állapodtak meg.

„Róka a kórteremben” címmel a Népszava 2016. június 25-i mellékletében Kökény Mihály a magyar egészségügyről írt nagyon fontos problémákat ismertető gondolatmenetében meglehetősen elmarasztalóan ír a magyar szakszervezetekről. „Sok száz ember elbocsátását tervezik, s jellemző, hogy a szakszervezetek a döntés után emelték fel a szavukat a megszüntetésre ítélt intézmények védelmében. ”

Valóban ez a legegyszerűbb, ha valami nem stimmel, akkor a szakszervezetek a felelősek. Pedig, ahogy korábban is felléptek a hasonló megváltó kormányzati ötletek ellen, úgy most is. Éppen a magyar sajtóban megjelent közlemények támasztják ezt alá. S ez csak egy része a föllépésnek, mert emellett folytak tárgyalások, kisebb nagyobb eredménnyel, s a konföderációk, valamint a szakszervezetek képviselői levelekben is fölhívták az illetékesek figyelmét e kormányzati elképzelés veszélyeire. Némi javulást elértek, de az eredmény elfogadhatatlannak tűnt. Ezért minden érintet egymást erősítve lépett, hogy elfogadható megoldás szülessen. Még születhet.

Az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ) megdöbbenéssel hallgatta Cser Ágnes, az MSZ EDDSZ elnökének múlt heti, politikai felhangokkal teli interjúját!

Az interjú, amellett, hogy tele van rosszindulatú csúsztatással, hangneme még az egészségügyi szakdolgozókat és az egészségügyben dolgozó gazdasági-műszaki kollégákat is sérti!

Az elnök asszony utalt a fanyalgókra, köztük azokra, akik közpénzt kaptak az ágazati kollektív szerződés kidolgozására. Az OSZSZ valóban nyert TÁMOP támogatást, "Az OSZSZ érdekképviseleti tevékenységét és az egészségügyi ágazati kollektív szerződéskötést előkészítő pályázatra". 

A projekt keretében az OSZSZ több szakértő közreműködésével konferenciát és szemináriumokat tartott. Ezeknek a konklúziója az volt (ami még jelenleg is fenn áll), hogy a jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé a közszférában ágazati kollektív szerződés megkötését! A pályázat minden fillérjével el tudunk számolni és el is számoltunk úgy, hogy az irányító hatóság el is fogadta a beszámolónkat és lezárta a pályázatot. A projekt megvalósítás közben is nyilvános volt, vállalásainkat teljesítettük.

A magyar szakszervezeti konföderációk megdöbbenéssel fogadták a hírt, miszerint megszületett a döntés az ú.n. bürokrácia csökkentési terv ürügyén, s megjelent a kormány határozata a központi hivatalok és minisztériumi háttérintézmények átalakításáról, ami több mint ötven szervezetet érint.

Visszautasítjuk, hogy ez a jelentős munkavállalói csoportot, sőt a társadalom egészét is mélyen érintő kormányzati döntés a megfelelő előkészítő érdekegyeztetés nélkül született meg. A közszféra érdekegyeztető fórumain írásos javaslatok nélkül, „bizonytalan” államtitkári előterjesztés alapján voltak ugyan konzultációk, ahol komoly aggodalmak és kifogások hangoztak el a tervezettel kapcsolatban, jórészt hiába, mert a döntéshozók nagyon sok, a munkavállalókat illetve a társadalmat hátrányosan érintő, figyelmeztető jelzést figyelmen kívül hagytak.

Elfogadhatatlan a 80%-os bértömeg tervezése, amely jelentős elbocsátásokkal járhat, amikor a jelenlegi létszám mellett is túlterheltek az alkalmazottak. Az az elképzelés, hogy az innen eltávolítottak elhelyezkedhetnek a versenyszférában gyakorlatilag alaptalan és cinikus. Növekedni fog a jól képzett munkanélküliek száma. Ezt elkerülendő követeljük az esetlegesen elbocsátásra kerülő közszolgálati munkavállalók munkaerőpiaci státuszának kezelésére tett kormányzati intézkedéseket.

A kormányzat által elképzelt változtatások, a generális struktúraváltás komoly napi munkaerőmozgást fog eredményezni, amikor pl. a megyei kormányhivatalokból naponta buszokkal fogják levinni a járási kormányhivatalokba a számfejtőket, mert nincs, aki helyben elvégezze a feladatot. A jelenlegi mobilitási feltételek nem teszik lehetővé a munkavállalók jelentős tömegeinek települések közötti költözködését.

Az a döntés, ahogyan a kormány meg kívánja szüntetni az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat (OEP) elfogadhatatlan, mert a társadalom egészét hátrányosan érinti. Az OEP közel 2000 milliárd forintot kezelt évente. Reméljük, hogy nem erre az összegre vetett valaki szemet. A magyar egészségügy jelenleg is a szakadék szélén tántorog. Egy ilyen mértékben alulfinanszírozott ágazatból egyetlen forintot sem lehet kivonni. Az tisztán látszik, hogy az OEP megszüntetésével a betegek kerülnek veszélybe! Az eddig sem rövid döntési mechanizmusok, tovább bonyolódhatnak.

Hasonlóképpen súlyos probléma az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tervezett megszüntetése is, mely veszélyt jelent a munkavállalók jövőbeni nyugdíjbiztonságára.

Ráadásul mindkét alap a munkavállalók járulékából áll össze és növekszik, ezért nincs helye és biztonsága az Államkincstárban.

Elfogadhatatlan, hogy országos intézmények városi vagy megyei kormányhivatalokba olvadva szűnjenek meg.

Kérjük a kormányt, hogy az elfogadott határozat ellenére gondolja újra a korábbi elképeléseit és merjenek változtatni, mert a társadalom érdeke ezt valóban indokolja.

Ahol pedig ténylegesen intézménybezárás vagy átalakulás következik be követeljük, hogy az csak érdemi országos vagy ágazati egyeztető tárgyalások után történjen.

 

Budapest, 2016. 06. 16.

 

A magyar szakszervezeti konföderációk: ÉSZT

Liga

MASZSZ

Munkástanácsok

SZEF

 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) örömmel fogadta azt a hírt, hogy Lázár János a miniszterelnökséget vezető miniszter figyelmét, még a bürokrácia csökkentésért folytatott harcban sem kerüli el az egykori római birodalom határainak a védelme!

 

Örülünk, hogy az OEP kettéosztása, az Országos Vérellátó Szolgálat minisztériumba olvasztása, az

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megszűntetése és sok egyéb fontos intézmény átalakítása mellett, jutott figyelem egy kiemelten fontos témában miniszteri biztost kinevezni!

 

Természetesen nem Visy Zsolt régészprofesszor rátermettségét vitatjuk „A Római Birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza elnevezésű világörökségi várományos helyszínnek a Világ­örökség Jegyzékébe történő jelölésével összefüggő teendők ellátásáért, valamint a Hajógyári-szigeten fekvő helytartói palotának a magyarországi limes egyik legjelentősebb elemének bemutatásával összefüggő feladatok koordinációjáért felelős miniszteri biztos” posztra.

 

Csupán azt kérdezzük, hogy amikor a közszolgálatban dolgozók, kutatók százai nem tudják mit hoz a jövő hónap számukra, mert álságos indokok miatt megszüntetik, átszervezik vagy összevonják munkahelyüket, valóban ez a legfontosabb terület amely miniszteri biztost igényelt?

Amikor a megyei kormányhivatalokból naponta buszokkal fogják levinni a járási kormányhivatalokba a számfejtőket, mert nincs aki helyben elvégezze a feladatot, nincs fontosabb dolga a Lázár Jánosnak, mint az egykori Római Birodalom határainak ügye?

 

A „háttérintézmények” átalakítására - amely az ÉSZT szerint legalább olyan fontos, mint az egykori limes - még egy szakértői bizottságra sem futotta!

Ekkora intézményi átalakításokat tőlünk nyugatabbra több év alatt valósítanak meg, komoly társadalmi és szakmai viták után, az érdekképviseletekkel egyeztetve. Magyarországon ma ez nem szokás!

 

Az átalakításokban érintettek nevében ezért a római gladiátoroktól kölcsönvett mondattal köszöntjük Lázár Jánost: Ave Lázár, morituri te salutant!

 

 

 

Értelmiség Szakszervezeti Tömörülés

Az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség (ÉSZT) továbbra is támogatja, a Tanítanék mozgalmat és a pedagógus szakszervezeteket céljaik elérésében.

Hisszük, hogy az oktatás jövője mindannyiunk ügye!

Ezért kérünk minden felelősen gondolkodó magyar állampolgárt, hogy a június 11-re meghirdetett helyszínek közül valamelyikre menjen el, és fejezze ki elégedetlenségét az oktatási rendszer átalakításával kapcsolatban! (A helyszínek és időpontok a Tanítanék Facebook oldalán megtalálhatóak)

 

ÉSZT

Az elmúlt hetekben az OEP megszüntetésétől volt hangos a sajtó. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) is hangot adott aggályainak a kormány ezen lépésével kapcsolatban.

 

A most napvilágra került törvényjavaslatból egyértelműen látszik, hogy félelmeink beigazolódtak!

A kormányzat egyre nagyobb mértékben kíván kivonulni az egészségügyi ellátás finanszírozásából.

 

Ennek bizonyítéka, hogy a törvényalkotási bizottság javaslata szerint, új, adómentes juttatás lenne a munkáltató által biztosított egészségügyi ellátás!

 

A javaslat szövege az alábbi:

 

A bizottság a törvényjavaslatot új 16. §-sal kiegészíteni javasolja:

16 . § Az Szja tv . 81. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg azokat az egészségügyi ellátásokat, amelyeket a munkáltató – nem pénzben kapott juttatásként – adómentesen biztosíthat a munkavállaló számára.”

 

Az ÉSZT álláspontja szerint ez kézzelfogható jele annak, hogy a kormány első lépésben erősíteni kívánja a magánegészségügyet! Innen a következő lépés, hogy az állam kivonul az ellátó rendszer bizonyos részeinek a finanszírozásából, és azokat a magán egészségbiztosítók finanszírozási körébe teszi át.

Magyarán, véglegesen kettéválik Magyarországon is egészségügyi ellátás. Az egészségügyi intézetekben bizonyos ellátásokat csak azok a szerencsések lesznek jogosultak igénybe venni, akiknek a munkahelye hajlandó áldozni az alkalmazottai egészségére. A szegényebb rétegek életkilátásai jelentősen romlani fognak!

 

Tiszta Amerika! Csak éppen az árnyékos oldala!

 

Az ÉSZT felszólítja a kormányt, hogy álljon végre az emberek elé, és mondja szemükbe az igazságot: „Nekünk csak az egészséges emberekre van szükségünk! Ha nincs pénzed, annyit is érsz!”

 

Az ÉSZT követeli, hogy a kormány ne szüntesse meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat és vele az átlátható egészségügyi finanszírozási rendszert! Biztosítsák az egyenlő esélyt, minden magyar állampolgárnak az egészségügyi ellátásban! Ragaszkodunk a szolidaritás elvén működő magyar egészségügyhöz! 

 

Kérünk minden, a jövőjéről felelősen gondolkodó magyar embert, hogy emeljék fel a hangjukat! Tiltakozzanak a jelenleg is az összeomlás határán álló egészségügyi rendszer további ellehetetlenítése ellen!

 

 

 

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

 

 

2016. június 6.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) felháborítónak tartja, hogy a kormány mindenkit hülyére véve, mégis megtartja a KLIK-et!

 

Miközben hónapok óta országos méretű megmozdulások, akciók és munkabeszüntetések vannak szakszervezeti és civil szervezésben az oktatás szabadságának visszaállításáért, a kormány lényegében magával tárgyal, majd megegyezik magával, figyelmen kívül hagyva minden észérvet!

 

Márciusban Palkovics László államtitkár azt mondta az Országgyűlés kulturális bizottsága előtt, hogy a KLIK jelenlegi formájában megszűnik. Azért az állami fenntartás megmarad, mert azt továbbra is jó és sikeres döntésnek tartják. Csak remélni tudjuk, hogy nem nagyon veszett össze saját magával, mielőtt meghozta a KLIK fennmaradásáról szóló döntését.

 

A kormány egyértelműen becsapja az elégedetlenségüknek hangot adó pedagógusokat, diákokat, szülőket és az egész országot, amikor a KLIK megszűntetésére tett ígéretét nem tartja be!

 

A KLIK működése és megtartása egyértelműen jelzi, hogy a kormány ragaszkodik a totális ellenőrzéshez az oktatás területén is, amely a legsötétebb történelmi korszakokat idézi!

 

Az ÉSZT követeli, hogy adják vissza a tanszabadságot és az iskolák önállóságát! Ha ez nem történik meg, akkor az ország és a felnövekvő generációk jövőjét teszik tönkre, saját kicsinyes hatalmi mámoruktól vezérelve!

 

Az ÉSZT továbbra is támogatja a pedagógusok minden követelését! Felhívunk minden felelősen gondolkodó embert, hogy a június 11-n 15 órakor vegyen részt Budapesten a Várkert Bazár elé szervezett demonstráción!

 

Budapest, 2016. május 19.

 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) nem tudja elfogadni azt az eljárást, ahogyan a kormány megszünteti az Országos Egészségpénztárat (OEP).

A bürokrácia csökkentésként beharangozott kormányzati ámokfutás nem csak a közszférában dolgozókat érinti hátrányosan, hanem az egész ország sorsára kihat.

Egy ilyen sokrétű feladatot ellátó szervezetet nem lehet pár hét leforgása alatt, hatástanulmányok készítése és szakértők és érdekvédők bevonása nélkül megszüntetni, és feladatait felosztani más hivatalok között.

 

Az OEP közel 2000 milliárd forintot kezelt évente. Reméljük, hogy a kormány nem erre az összegre vetett szemet, és nem forráskivonás a célja! A magyar egészségügy jelenleg is a szakadék szélén tántorog. Egy ilyen mértékben alulfinanszírozott ágazatból egyetlen forintot sem lehet kivonni.

Az tisztán látszik, hogy az OEP megszüntetésével a betegek kerülnek veszélybe! Az eddig sem rövid döntési mechanizmusok, tovább bonyolódhatnak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumában most sem mernek önállóan dönteni a tisztviselők, tartva a tárca vezetőitől. Ha új feladatokkal találkoznak majd, nagy valószínűséggel megjósolhatóan „lefagy a rendszer”.

Az OEP által kezelt pénzeket átcsatornázni az Államkincstárhoz nem veszélytelen. Bizonyára mindannyian emlékszünk arra a fejetlenségre, ami novemberben kezdődött és hónapokig tartott az egészségügyi dolgozók bérének számfejtésekor. Egy ilyen rendszerszintű problémákkal küzdő szervezetet, mint az Államkincstár, tovább terhelni, előre vetíti az egészségügy finanszírozásának a teljes összeomlását.

 

Ha a kormány csak azért ragaszkodik az OEP megszűntetéséhez, mert presztízsveszteséggel járna számukra kihátrálni az év elején ötletszerűen bejelentett „bürokráciacsökkentésből”, akkor az ÉSZT azt mondja, hogy nincs miből veszíteniük! Lépjenek vissza!

 

 

Budapest, 2016. május 17.

 

 

Megtartotta éves rendes kongresszusát az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 2016. május 10-én. Idén tisztújításra is sor került.

 

A kongresszust Kuti László elnök nyitotta meg, majd átadta a szót Kis Papp László levezető elnöknek.

A küldöttek a napirendek megszavazása után. A mandátumvizsgáló bizottság vezetője tájékoztatta a kongresszust, hogy határozatképes.

A jelenlévők meghallgatták a 2015-ös költségvetési év beszámolóját és a 2016. évi költségvetési tervezetet. A számvizsgáló bizottság mindkettőt rendben találta, elfogadásra javasolta.

Az ÉSZT 2020-ig tartó stratégiáját Antmann Katalin alelnök ismertette a küldöttekkel.

Utolsó napirendi pontként a tisztújítás következett.

Az új elnökség névsora:

Elnök:

Kuti László

 

Alelnökök:

Antmann Katalin, alelnök (OSZSZ),

Tőrös Szilárd, alelnök, (FDSZ)

Schneider Istvánné, alelnök (TBDSZ)

 

„A munka jövője” 
Május harmadikán Budapesten ültek tárgyalóasztalhoz a munkavállalói érdekvédők, hogy Guy Ryder, az ILO főigazgatója által indított vitasorozat részeként, szakszervezeti szemszögből vizsgálják meg a „munka és társadalom”, a „tisztes munka mindenkinek”, „a munka és a termelés szervezése”, és „a munka irányítása” négy kérdéskörét. Az ILO kezdeményezést Magyarország kormánya és a szociális partnerek is támogatják – a szakszervezetek tevékenyen.

 

Forrás:szakszervezet.net

Programok:

 

A városligeti emlékkő

•10.00 megemlékezés az emlékkőnél

•Hímnusz

•Beszédek

•Szózat

•Virágok elhelyezése

 

 

A Nagysátor fórumtémái és szóvivői(fórum kezdő időpontja)

•Bérek –MASZSZ és VOSZ-MGYOSZ (11 óra)

•Láthatatlan munka –LIGA és EBH(12 óra)

•Nyugdíj –MASZSZ-LIGA és SimonovicsAndrás, (13 óra)

•Oktatás: -SZEF-ÉSZT (14 óra)

•Egészségügy: ÉSZT (15 óra)

 

A Nagyszínpad műsora

•10:00 -10:45: Szegény ember és a róka (bábjáték)

•11:00 -12:00: Móka Miki és barátai (játék gyerekeknek, retrofelnőtteknek a Dumaszínház előadása)

/12:00 -12:30díszletépítés és bontás/

•12:30 -13:30: Vígan szól az Operett (operettműsor)

•13:30 -14:30: A három szemfényvesztő (illuzionista show)

•14:30 -15:30: Világhírű musicalak(musical összeállítás)

•15:45 -17:00: Sütibár(mesés gyermekrevü a Dumaszínház előadása)

 

Térkép:

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
További információk

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel/Fax: (1) 473-14-29

Sajtókapcsolat: Kiss Balázs
Telefon: +3620-666-3539
Email: sajtó@eszt.hu

Sunday the 26th. .