Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés hisz abban, hogy az oktatás mindannyiunk ügye, hiszen az ország jövője függ tőle! Ez nem a pedagógusok béréről vagy óraszámáról szól csak egyszerűen, hanem gyermekeinkről!

 

Ezért nem lehet, hogy tisztán politikai alapon, a pedagógusok szakmai érveit figyelmen kívül hagyva, a kormány döntse el, melyik könyvből kell oktatni Borsodtól Rózsadombig!

A KLIK egy példa nélküli mamutszervezet Európában, amely működésképtelenségét azóta bizonyítja, amióta létrehozták! És a kormány erre büszke!

Klébersberg nevével visszaélve, az ő szellemi örökségét meggyalázva verik szét a szemünk láttára a magyar közoktatást!

 

Nem hagyhatjuk, hogy látszat egyeztetéseken döntsenek a közoktatás jövőjéről! Valódi szakértői párbeszédre van szükség!

Nem hagyhatjuk, hogy ellopják gyermekeink jövőjét!

 

Az ÉSZT és teljes tagsága Veletek van! Támogatjuk a harcotokat gyermekeinkért!

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. február 10.

 

                                                                                              ÉSZT elnöksége

 

Az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ) csatlakozik az ÉSZT és SZEF január 29-i sajtóközleményéhez és felhívja a kormány figyelmét, hogy a január 21-én Lázár János által bejelentett „bürokrácia csökkentő” tervében olyan intézményeket is meg kíván szüntetni vagy beolvasztani, amelyekben nem bürokraták, hanem Magyarország közegészségügyéért dolgozó szakemberek vannak!

Ezekben az intézetekben olyan alapkutatások is folynak, melyek szükségesek az ország közegészségügyi biztonságához!

 

Az Országos Közegészségügyi Központ megszüntetésével, az Országos Tisztiorvosi Hivatal, az Országos Epidemiológiai Központ, vagy az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet minisztériumba integrálásával veszélybe kerül például a járványügyi biztonság, a közegészségügy és az egészségügyi igazgatási tevékenységek felügyelete, irányítása.

A megszüntetésre ítélt intézményekben szakmai háttérmunka zajlik, ami a szakpolitikai döntéseket hivatott megalapozni. Ha a fűnyírót itt is bekapcsolva további létszámleépítést remélnek a már amúgy is a működésképtelenség határán mozgó intézményekben akkor nem marad senki, aki válaszolna az a döntéshozók vagy az élet által felvetett kérdésekre.

 

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) levelet írt Lázár János miniszter úrnak, aki 2016. január 21-én jelentette be az ötvenezer, közszférában dolgozót érintő „bürokráciacsökkentő” programot.

A TUDOSZ a levélben is felhívja a miniszter úr figyelmét, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet és a Haszonállat génmegőrzési Központ munkatársai nem bürokraták, nem államigazgatási feladatot végeznek.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF), mint a közszféra legnagyobb szakszervezeteit tömörítő konföderációk, közös levelet írtak Lázár János miniszternek.

A visegrádi országok szakszervezeti vezetőinek éves találkozójára 2016. január 25-26.-án került sor Budapesten.

 

A CMKOS (Cseh Köztársaság), FZZ Forum, OPZZ, Solidarnosc (Lengyelország), KOZ SR (Szlovákia), ÉSZT, Liga, MASZSZ, MOSZ, SZEF (Magyarország) vezető képviselői megbeszélést folytattak országaik szociális és gazdasági helyzetéről, a bér- és munkaügyi kérdésekről, az ágazati kapcsolatokról, valamint a társadalmi párbeszéd helyzetéről a régióban.  Luca Visentini, az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) főtitkára, valamint Liina Carr, az ETUC konföderációs titkára jelenlétében megbeszélésre került sor arról, hogy milyen lépésekre van szükség az ETUC párizsi kongresszusán hozott határozatok és a következő 4 évre szóló akcióterv megvalósítása érdekében. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az európai szociális párbeszédben figyelembe kell venni a közép-és kelet-európai országok sajátosságait.

 

A szakszervezeti vezetők véleményt cseréltek az érdekképviselet és az érdekvédelem eltérő feltételeiről, felhívva a figyelmet az érdemi szociális párbeszéd megvalósításának szükségességére minden szinten, annak érdekében, hogy elő lehessen mozdítani a fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődést. A fejlődés feltétele a tisztességes munka és tisztességes bérezés. A gazdasági és munkaügyi statisztikák egyértelműen mutatják, hogy a gazdaság és a termelékenység növekedése a visegrádi régióban nem vezetett a bérek és az életkörülmények arányos emelkedéséhez.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) nem látja biztosítottnak az állam működését, ha nagyarányú és gyors leépítések történnek a közszférában!

A kormányzat tervei szerint, a következő két évben 150 ezer állami alkalmazottat kíván elbocsájtani, hosszabb távon pedig 600 ezret.

Az ígéret az, hogy átvezetik a versenyszférába az elbocsájtott embereket. Erről készített a kormány valamilyen hatástanulmányt? Vagy csak dobálóznak a számokkal?

 

Az ÉSZT elnöksége január 12-én, ebben az évben először ült össze.

Első napirendi pontként az elnökség tagjai megvitatták az ÉSZT bérstratégiáját. Ezt, a 2020-ig szóló stratégiát fogja az ÉSZT képviselni a kormánnyal folytatott tárgyalások során.

Második napirendi pontként a közeljövőben megrendezendő ÉSZT képzések szervezéséről tájékoztatták az elnökség tagjait a szervezéssel megbízottak.

Harmadik napirendi pontként beszámolót hallhatott az elnökség arról, hogy mi történt és mi várható az ETUC ez évi tevékenységében.

December 19-én, szombaton délelőtt éppen az aktuális nagybevásárlásra készülődvén sms-ben kaptam a döbbenetes hírt: „Varga Laci tegnap este váratlanul eltávozott az örök vadászmezőkre.”

Varga Laci barátom, harcostársam, vitapartnerem, a SZEF volt elnöke elment. Elment most, mikor élete talán legkevésbé harcos, de talán legboldogabb szakaszára készült. „Befejezem az egészet, kiszállok, hazamegyek és unokázni fogok.” Mondta már több mint egy évvel ezelőtt, és tudatosan építette is az átvezető utat, hogy az addigi aktív életpályát egy új minőségűre cserélje.

Kedves Laci ismereteim szerint világ életében közösségi ember voltál, a közösségért, azok tagjaiért, a tagok érdekének kifejezésért, védelméért tevékenykedtél, már kora ifjúságod óta, természetesen az adott feladat által meghatározott közegben, s megkövetelt minőségbe. Te is, mint jónéhányan közülünk az ifjúsági mozgalomban kezdted, majd szakszervezeti területen folytatattad ez irányú tevékenységedet úgy, hogy közben soha nem feledkeztél meg tanult szakmádról és hivatásodról, a tanári pályáról, az oktatásról. A közösség érdekében végzett minőségi munkád hozta az újabb és újabb feladatokat, s a 90-es években a Pedagógusok Szakszervezetének vezetője, majd nem sokkal később a SZEF alelnöke, majd elnöke lettél. Ez életmódváltozást is követelt, hiszen a szeretett miskolci közegből a fővárosiba kellet jönnöd. De csak jöttél, s nem költöztél, s igazi otthonod maradt Miskolc, ahova amint tehetted már mentél is vissza, hogy otthon, családi körben töltsél minél több időt.

Mi, a közelálló érdekvédelmi területeink miatt korán megismerkedtünk, de kapcsolatunk igazán az érdekegyeztetés területén teljesedet ki. Ugyanis viszonylag közel laktunk egymáshoz, s így a tárgyalásainkra, főleg az Érdekegyeztető Tanácsba együtt mentünk, és onnan együtt jöttünk haza. Ez utóbbi volt a gyakoribb. S e hazatérésnek megvolt a szertartása. Ugyanis mikor beültünk a kocsiba rágyújtottunk egy-egy szivarra és beszélgettünk, mindaddig, amíg a szivar tartott, még akkor is, ha hamarabb megérkeztünk ideiglenes lakásod, a Benczúr szálló elé. Nem váltottuk meg a világot, de sok hasznos tanácsot adtunk egymásnak, amit a munkánk során eredményesen tudtunk használni. Vitatkoztunk, egyetértettünk, segítettük egymást és kerestük a közös megoldásokat. Talán volt, amit meg is találtunk.

E beszélgetések során említetted terveidet az új életszakaszodról, s én megértettem. Drukkoltam Neked, hogy sikerüljön. De itt jött az élet kegyetlensége. Tisztséged megszűnte után nagy társaságban búcsúztattunk ideiglenes otthonod, a Benczúr szálló megfelelő termében, s úgy mentünk haza, hogy előtted ez új minőségű életszakasz, boldogan unokázhatsz, élvezheted a család közelségét. De sajnos nem így történt. Másnap kaptam a döbbenetes hírt, hogy még az éjszaka súlyos betegséggel kórházba kerültél. Reménykedve vártuk a folyamatos híreket, milyen az állapotod, és bíztunk a jóban. Ami úgy tűnt, hogy jön, de sajnos nem ez jött, hanem a döbbenetes hír jött: elmentél közülünk.

Kedves Barátom, Laci a fizikai valóságból elmentél, de közülünk nem, a szívünkbe itt vagy, s itt is maradsz, örökre. Munkádat, tanításodat nem feledjük, építünk rá, megőrizzük.

Kuti László

A 2016. évi minimálbér tárgyalások eredmény nélkül zárultak le a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán (VKF) 2015-ben – jelentették be ma munkavállalói oldalt képviselő szakszervezetek.

Bár a szakszervezeti oldal csökkentette a minimálbér és a garantált bérminimum 9 illetve 13 százalékos növeléséről szóló követelését, a munkáltatói oldallal nem sikerült megegyezni.

Ez hangzott el többek között az öt szakszervezeti konföderáció (Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, Liga Szakszervezetek, Magyar Szakszervezeti Szövetség, Munkástanácsok és Szakszervezetek Együttműködési Fóruma) közös sajtótájékoztatóján december 16-án.

A konföderációk elnökei kifejtették álláspontjaikat (melyekben teljes volt az egyetértés), hogy miért van szüksége, egy azonnali és jelentős mértékű béremelésre a magyar gazdaságnak.

A következő évi minimálbér és bérminimum emelésének mértéke a december 16-i kormányülésen fog eldőlni.

Alig fejeződtek be a 2016-os bértárgyalások, szinte azonnal kezdődnek a 2017-es tárgyalások. A kormány közölte az érdekképviseletekkel, hogy 2016. márciusig van idejük megállapodni a 2017-es bérekről, mert akkora készíti el a 2017-es költségvetést.

 

Az ÉSZT elnöksége december 8-án megtartotta havi elnökségi ülését.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok előtt, dr. Tőrős Szilárd, az FDSZ elnöke tájékoztatta az elnökség tagjait a felsőoktatási bérrendezéssel kapcsolatos legfrissebb fejleményekről. Az elnökség egyetértett, hogy támogatja az Oktatói Hálózat petícióját, amelyről sajtónyilatkozatot is kiad.

Az első napirendi pont az ÉSZT Bérstratégiai Bizottság munkaanyagának megvitatása volt. Az elkészült munkaanyagot Bárkovits Imréné, a bizottság tagja mutatta be. A jelenlévők hozzászólásaikkal kiegészítették a tervezetet. Az elnökség tagjai megegyeztek, hogy egy héten belül minden tagszakszervezet elküldi a javaslatát, hogy a következő, 2016. januári elnökségi ülésen elfogadható legyen a végleges változat.

Ezt követően az elnökség megtárgyalta a következő évi költségvetési tervezetet és az elnökség jövő évi munkaprogramját, valamint kitűzte az esedékes tisztújító kongresszus időpontját is.

Az elnökség legközelebb januárban ülésezik.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség (ÉSZT) egyetért és támogatja az Oktatói Hálózat által indított petíciót, amelyben az ELTE BTK oktatóinak nyílt levelére hivatkozva, a felsőoktatás és kutatás égető problémáira hívja fel a döntéshozók figyelmét!

 

Az ÉSZT aggodalommal figyeli a felsőoktatási bérrendezésről napvilágra kerülő információkat. A kormány jelenlegi tervezete szerint a felsőoktatásban oktatók és kutatók részesülnének illetményemelésben központi keretből. Az oktatást-kutatást segítő munkatársak minimum bruttó 150.000 Ft-ot el nem érő illetményének kiegészítését már az intézmények belső forrásaiból kellene előteremteni. Ez elfogadhatatlan nehézségek elé állítja az intézmények vezetését.

 

Az ÉSZT csak egy, a teljes felsőoktatásra, kutatásra és egészségügyre kiterjedő komplex béremelést tud elfogadni. Ennek elmaradása esetén, a kormány tervezett béremelése hatására olyan mértékű bérfeszültségek alakulhatnak ki, amelyek gyorsítani fogják a pálya- és ország elhagyók számát.

 

Az ÉSZT vallja, hogy az európai és világszintű felsőoktatás Magyarország jövője. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, európai bérekre és finanszírozásra van szükség!

 

Ezért az ÉSZT kéri, hogy aláírásával Magyarország minden polgára támogassa a petíciót!

http://www.peticiok.com/az_oktatoi_halozat_peticioja

 

 

November 17-18-án tartotta esedékes ülését az EUROCADRES Végrehajtó bizottsága.

Az ülés a hivatalos megnyitót követően az október 20-i Közgyűlés és az október 21-i V:B. valamint a szeptember 3-i elnökségi ülés döntéseinek jóváhagyásával kezdődött, majd a belső ügyek tárgyalásával folytatódott. Ennek keretében

  • az ülés az ÉSZT jelölése alapján egyhangúan megválasztotta az EUROCADRES alelnökévé Tóth Enikőt, miután korábban, az október 21-i V. B-n a Végrehajtó Bizottság tagjává választotta. V. B- tagként helyettese a korábbi tag, Dr. Szabó Gábor lett;
  • William Lis beszámolója az ENAEE (Mérnökképzés Akkreditálásának Európai Hálózata) szervezetben ideiglenesen folytatott munkájáról. Javaslatát figyelembe véve a bizottság úgy döntött, hogy az EUROCADRES nem tartja fenn képviseletét ebben a szervezetben, mert a költségek nincsenek arányban az ottani befolyásunkkal;
  • Az elnök beszámolt az EUROCADRES új megjelenésével kapcsolatos lépésekről. Megújul a weblap, az EUROCADRES-újság, és már meg is újult a logó. Megvitattuk az ezzel kapcsolatos költségeket;
  • A titkárság tájékoztatott az EUROCADRES gazdasági helyzetéről. Pénzügyi beszámolót adott át szóbeli kiegészítéssel együtt, azzal a következtetéssel, hogy a költségeink és bevételeink időarányosan megfelelnek a tervezetteknek.

A belső ügyek tárgyalását követően a V. B. EU ügyekben folytatott konzultációt. Ennek keretébe az ügyvezető titkár beszámolt az ESCO (képzettségek, kvalifikációk és foglalkozások osztályozása) kérdésében folytatott egyeztetésekről. A téma nyitva van, javaslatokat lehet tenni.

A folytatásban az ülés résztvevői aktuális politikai kérdésekről kaptak tájékoztatást. Ezzel kapcsolatban az EUROCADRES a következő tartalmú állásfoglalást fogalmazza meg:

  • az EU Bizottság munkaprogramjáról. Ez 23 pontból áll, javaslat szerint ne mindegyikkel foglalkozzunk, ki kell választani 2-3 témát. Elhangzott olyan vélemény, hogy ennél még kevesebbre összpontosítsunk, de feltétlenül közte legyen az élethosszú tanulás.
  • Első fogalmazásban elkészült az EUROCADRES állásfoglalása a munkahelyi élet minőségéről.
  • A mobilitással kapcsolatos állásfoglalás második fogalmazványként került az ülés elé.

A szociális párbeszéddel kapcsolatban:

  • az EUROCADRES konzultálni kíván az „aktív öregedés” témájában, az ETUC mandátuma alapján. Leszögeztük, hogy ez összefügg a nyugdíjrendszerekkel.

Az utóbbi hetekben sokat lehetett hallani egyes magyarországi egyetemek átszervezéséről, karok átcsatolásáról más egyetemekhez.

 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) csak olyan átszervezést tud támogatni az egyetemekkel kapcsolatban, amelyet kellő szakmai előkészítés, érdekegyeztetés előz meg, nem jár munkahelyek megszűnésével és az oktatás színvonalának romlásával.

Lehetnek olyan érvek, melyek bizonyos intézetek, karok más felsőoktatási intézményhez csatolását valóban indokolják. Az ÉSZT attól tart, hogy e döntések mögött nem mindig volt valódi szakmai előkészítés. Szerintünk az ilyen típusú átszervezéseknek inkább politikai, mint szakmai, gazdasági okai vannak.

Mint a diákok is hangsúlyozták a sajtóban, ők az adott egyetemre jelentkeztek és ott is szeretnének végezni.

 

Az ÉSZT aggályosnak tartja, hogy a felsőoktatással kapcsolatos döntések meghozatalakor nem a szakma véleményét kérik ki, hanem egy olyan érdekcsoportra hallgatnak, amelynek tagjai az üzleti életből kerülnek ki, és nem értenek a felsőoktatáshoz. Az ÉSZT szerint ezzel sérül a felsőoktatási intézmények autonómiája és az oktatás szabadsága!

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
További információk

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel/Fax: (1) 473-14-29

Sajtókapcsolat: Kiss Balázs
Telefon: +3620-666-3539
Email: sajtó@eszt.hu

Monday the 29th. .