Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) örömmel fogadta azt a hírt, hogy Lázár János a miniszterelnökséget vezető miniszter figyelmét, még a bürokrácia csökkentésért folytatott harcban sem kerüli el az egykori római birodalom határainak a védelme!

 

Örülünk, hogy az OEP kettéosztása, az Országos Vérellátó Szolgálat minisztériumba olvasztása, az

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megszűntetése és sok egyéb fontos intézmény átalakítása mellett, jutott figyelem egy kiemelten fontos témában miniszteri biztost kinevezni!

 

Természetesen nem Visy Zsolt régészprofesszor rátermettségét vitatjuk „A Római Birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza elnevezésű világörökségi várományos helyszínnek a Világ­örökség Jegyzékébe történő jelölésével összefüggő teendők ellátásáért, valamint a Hajógyári-szigeten fekvő helytartói palotának a magyarországi limes egyik legjelentősebb elemének bemutatásával összefüggő feladatok koordinációjáért felelős miniszteri biztos” posztra.

 

Csupán azt kérdezzük, hogy amikor a közszolgálatban dolgozók, kutatók százai nem tudják mit hoz a jövő hónap számukra, mert álságos indokok miatt megszüntetik, átszervezik vagy összevonják munkahelyüket, valóban ez a legfontosabb terület amely miniszteri biztost igényelt?

Amikor a megyei kormányhivatalokból naponta buszokkal fogják levinni a járási kormányhivatalokba a számfejtőket, mert nincs aki helyben elvégezze a feladatot, nincs fontosabb dolga a Lázár Jánosnak, mint az egykori Római Birodalom határainak ügye?

 

A „háttérintézmények” átalakítására - amely az ÉSZT szerint legalább olyan fontos, mint az egykori limes - még egy szakértői bizottságra sem futotta!

Ekkora intézményi átalakításokat tőlünk nyugatabbra több év alatt valósítanak meg, komoly társadalmi és szakmai viták után, az érdekképviseletekkel egyeztetve. Magyarországon ma ez nem szokás!

 

Az átalakításokban érintettek nevében ezért a római gladiátoroktól kölcsönvett mondattal köszöntjük Lázár Jánost: Ave Lázár, morituri te salutant!

 

 

 

Értelmiség Szakszervezeti Tömörülés

Az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség (ÉSZT) továbbra is támogatja, a Tanítanék mozgalmat és a pedagógus szakszervezeteket céljaik elérésében.

Hisszük, hogy az oktatás jövője mindannyiunk ügye!

Ezért kérünk minden felelősen gondolkodó magyar állampolgárt, hogy a június 11-re meghirdetett helyszínek közül valamelyikre menjen el, és fejezze ki elégedetlenségét az oktatási rendszer átalakításával kapcsolatban! (A helyszínek és időpontok a Tanítanék Facebook oldalán megtalálhatóak)

 

ÉSZT

Az elmúlt hetekben az OEP megszüntetésétől volt hangos a sajtó. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) is hangot adott aggályainak a kormány ezen lépésével kapcsolatban.

 

A most napvilágra került törvényjavaslatból egyértelműen látszik, hogy félelmeink beigazolódtak!

A kormányzat egyre nagyobb mértékben kíván kivonulni az egészségügyi ellátás finanszírozásából.

 

Ennek bizonyítéka, hogy a törvényalkotási bizottság javaslata szerint, új, adómentes juttatás lenne a munkáltató által biztosított egészségügyi ellátás!

 

A javaslat szövege az alábbi:

 

A bizottság a törvényjavaslatot új 16. §-sal kiegészíteni javasolja:

16 . § Az Szja tv . 81. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki :

„(6) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg azokat az egészségügyi ellátásokat, amelyeket a munkáltató – nem pénzben kapott juttatásként – adómentesen biztosíthat a munkavállaló számára.”

 

Az ÉSZT álláspontja szerint ez kézzelfogható jele annak, hogy a kormány első lépésben erősíteni kívánja a magánegészségügyet! Innen a következő lépés, hogy az állam kivonul az ellátó rendszer bizonyos részeinek a finanszírozásából, és azokat a magán egészségbiztosítók finanszírozási körébe teszi át.

Magyarán, véglegesen kettéválik Magyarországon is egészségügyi ellátás. Az egészségügyi intézetekben bizonyos ellátásokat csak azok a szerencsések lesznek jogosultak igénybe venni, akiknek a munkahelye hajlandó áldozni az alkalmazottai egészségére. A szegényebb rétegek életkilátásai jelentősen romlani fognak!

 

Tiszta Amerika! Csak éppen az árnyékos oldala!

 

Az ÉSZT felszólítja a kormányt, hogy álljon végre az emberek elé, és mondja szemükbe az igazságot: „Nekünk csak az egészséges emberekre van szükségünk! Ha nincs pénzed, annyit is érsz!”

 

Az ÉSZT követeli, hogy a kormány ne szüntesse meg az Országos Egészségbiztosítási Pénztárat és vele az átlátható egészségügyi finanszírozási rendszert! Biztosítsák az egyenlő esélyt, minden magyar állampolgárnak az egészségügyi ellátásban! Ragaszkodunk a szolidaritás elvén működő magyar egészségügyhöz! 

 

Kérünk minden, a jövőjéről felelősen gondolkodó magyar embert, hogy emeljék fel a hangjukat! Tiltakozzanak a jelenleg is az összeomlás határán álló egészségügyi rendszer további ellehetetlenítése ellen!

 

 

 

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

 

 

2016. június 6.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) felháborítónak tartja, hogy a kormány mindenkit hülyére véve, mégis megtartja a KLIK-et!

 

Miközben hónapok óta országos méretű megmozdulások, akciók és munkabeszüntetések vannak szakszervezeti és civil szervezésben az oktatás szabadságának visszaállításáért, a kormány lényegében magával tárgyal, majd megegyezik magával, figyelmen kívül hagyva minden észérvet!

 

Márciusban Palkovics László államtitkár azt mondta az Országgyűlés kulturális bizottsága előtt, hogy a KLIK jelenlegi formájában megszűnik. Azért az állami fenntartás megmarad, mert azt továbbra is jó és sikeres döntésnek tartják. Csak remélni tudjuk, hogy nem nagyon veszett össze saját magával, mielőtt meghozta a KLIK fennmaradásáról szóló döntését.

 

A kormány egyértelműen becsapja az elégedetlenségüknek hangot adó pedagógusokat, diákokat, szülőket és az egész országot, amikor a KLIK megszűntetésére tett ígéretét nem tartja be!

 

A KLIK működése és megtartása egyértelműen jelzi, hogy a kormány ragaszkodik a totális ellenőrzéshez az oktatás területén is, amely a legsötétebb történelmi korszakokat idézi!

 

Az ÉSZT követeli, hogy adják vissza a tanszabadságot és az iskolák önállóságát! Ha ez nem történik meg, akkor az ország és a felnövekvő generációk jövőjét teszik tönkre, saját kicsinyes hatalmi mámoruktól vezérelve!

 

Az ÉSZT továbbra is támogatja a pedagógusok minden követelését! Felhívunk minden felelősen gondolkodó embert, hogy a június 11-n 15 órakor vegyen részt Budapesten a Várkert Bazár elé szervezett demonstráción!

 

Budapest, 2016. május 19.

 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) nem tudja elfogadni azt az eljárást, ahogyan a kormány megszünteti az Országos Egészségpénztárat (OEP).

A bürokrácia csökkentésként beharangozott kormányzati ámokfutás nem csak a közszférában dolgozókat érinti hátrányosan, hanem az egész ország sorsára kihat.

Egy ilyen sokrétű feladatot ellátó szervezetet nem lehet pár hét leforgása alatt, hatástanulmányok készítése és szakértők és érdekvédők bevonása nélkül megszüntetni, és feladatait felosztani más hivatalok között.

 

Az OEP közel 2000 milliárd forintot kezelt évente. Reméljük, hogy a kormány nem erre az összegre vetett szemet, és nem forráskivonás a célja! A magyar egészségügy jelenleg is a szakadék szélén tántorog. Egy ilyen mértékben alulfinanszírozott ágazatból egyetlen forintot sem lehet kivonni.

Az tisztán látszik, hogy az OEP megszüntetésével a betegek kerülnek veszélybe! Az eddig sem rövid döntési mechanizmusok, tovább bonyolódhatnak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumában most sem mernek önállóan dönteni a tisztviselők, tartva a tárca vezetőitől. Ha új feladatokkal találkoznak majd, nagy valószínűséggel megjósolhatóan „lefagy a rendszer”.

Az OEP által kezelt pénzeket átcsatornázni az Államkincstárhoz nem veszélytelen. Bizonyára mindannyian emlékszünk arra a fejetlenségre, ami novemberben kezdődött és hónapokig tartott az egészségügyi dolgozók bérének számfejtésekor. Egy ilyen rendszerszintű problémákkal küzdő szervezetet, mint az Államkincstár, tovább terhelni, előre vetíti az egészségügy finanszírozásának a teljes összeomlását.

 

Ha a kormány csak azért ragaszkodik az OEP megszűntetéséhez, mert presztízsveszteséggel járna számukra kihátrálni az év elején ötletszerűen bejelentett „bürokráciacsökkentésből”, akkor az ÉSZT azt mondja, hogy nincs miből veszíteniük! Lépjenek vissza!

 

 

Budapest, 2016. május 17.

 

 

Megtartotta éves rendes kongresszusát az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés 2016. május 10-én. Idén tisztújításra is sor került.

 

A kongresszust Kuti László elnök nyitotta meg, majd átadta a szót Kis Papp László levezető elnöknek.

A küldöttek a napirendek megszavazása után. A mandátumvizsgáló bizottság vezetője tájékoztatta a kongresszust, hogy határozatképes.

A jelenlévők meghallgatták a 2015-ös költségvetési év beszámolóját és a 2016. évi költségvetési tervezetet. A számvizsgáló bizottság mindkettőt rendben találta, elfogadásra javasolta.

Az ÉSZT 2020-ig tartó stratégiáját Antmann Katalin alelnök ismertette a küldöttekkel.

Utolsó napirendi pontként a tisztújítás következett.

Az új elnökség névsora:

Elnök:

Kuti László

 

Alelnökök:

Antmann Katalin, alelnök (OSZSZ),

Tőrös Szilárd, alelnök, (FDSZ)

Schneider Istvánné, alelnök (TBDSZ)

 

„A munka jövője” 
Május harmadikán Budapesten ültek tárgyalóasztalhoz a munkavállalói érdekvédők, hogy Guy Ryder, az ILO főigazgatója által indított vitasorozat részeként, szakszervezeti szemszögből vizsgálják meg a „munka és társadalom”, a „tisztes munka mindenkinek”, „a munka és a termelés szervezése”, és „a munka irányítása” négy kérdéskörét. Az ILO kezdeményezést Magyarország kormánya és a szociális partnerek is támogatják – a szakszervezetek tevékenyen.

 

Forrás:szakszervezet.net

Programok:

 

A városligeti emlékkő

•10.00 megemlékezés az emlékkőnél

•Hímnusz

•Beszédek

•Szózat

•Virágok elhelyezése

 

 

A Nagysátor fórumtémái és szóvivői(fórum kezdő időpontja)

•Bérek –MASZSZ és VOSZ-MGYOSZ (11 óra)

•Láthatatlan munka –LIGA és EBH(12 óra)

•Nyugdíj –MASZSZ-LIGA és SimonovicsAndrás, (13 óra)

•Oktatás: -SZEF-ÉSZT (14 óra)

•Egészségügy: ÉSZT (15 óra)

 

A Nagyszínpad műsora

•10:00 -10:45: Szegény ember és a róka (bábjáték)

•11:00 -12:00: Móka Miki és barátai (játék gyerekeknek, retrofelnőtteknek a Dumaszínház előadása)

/12:00 -12:30díszletépítés és bontás/

•12:30 -13:30: Vígan szól az Operett (operettműsor)

•13:30 -14:30: A három szemfényvesztő (illuzionista show)

•14:30 -15:30: Világhírű musicalak(musical összeállítás)

•15:45 -17:00: Sütibár(mesés gyermekrevü a Dumaszínház előadása)

 

Térkép:

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) szolidaritását fejezi ki a sztrájkoló pedagógusokkal és szociális dolgozókkal!

Hisszük, hogy minden munkavállalónak joga van élni a sztrájk jogával, ha azt kellő indokkal teszi! A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) által szervezett sztrájknak pedig nem csak kellő indoka, hanem hatalmas társadalmi támogatottsága is van! Ez a munkabeszüntetés nem bérharc, hanem az ország jövőjét veszélyeztető kormányzati intézkedésekre hívja fel a figyelmet. A kormány nem veszi komolyan az eddigi tiltakozásokat, azokat viccnek tartja!

Ezért a sztrájk az utolsó jogos eszköze a munkavállalóknak, hogy megmutassák, nem viccelnek, tessék minket komolyan venni!!!

Az ÉSZT támogatja a PSZ azon kezdeményezését is, hogy április 20-án délben álljon le az ország öt percre! Ezért az ÉSZT is arra kér minden magyar munkavállalót, hogy csatlakozzon az az „öt percre álljon le az élet” akcióhoz!

 

A sztrájkoló pedagógusoknak és a szociális szféra dolgozóinak kívánjuk, hogy akciójuk sikeres legyen!

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) egyetért a Tanítanék Mozgalom célkitűzéseivel, és továbbra is szolidaritásáról biztosítja a pedagógusokat.

A március 15-én, 15 órától a Hősök terétől induló demonstráció nem egyszerűen a pedagógusokról szól, hanem mindannyiunkról!

 

A szervezők nem csak a pedagógusokat várják a demonstrációjukra, hanem azokat a közalkalmazottakat is, akik 8 éve nem részesültek központi illetményemelésben. Azokat az egészségügyi és szociális szférában dolgozókat is, akik méltatlan körülmények között dolgoznak megalázó bérekért. Azokat a köztisztviselőket is, akiket a kormány ötletszerű átszervezési terveivel bizonytalanságban tart. És mindenkit akinek a szavát a kormány nem hajlandó meghallgatni

 

Ezért kérjük tagszakszervezeteinket, tagjainkat és minden, az ország jövőjéről felelősen gondolkodó magyar állampolgárt, hogy március 15-én, 15 órától vegyen részt a demonstráción.

 

 

 

ÉSZT Elnökség

Az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége egyetért a pedagógusok követeléseivel, és szolidaritásáról biztosítja Őket!

 

Az OSZSZ rendkívül veszélyesnek és felelőtlennek tartja a kormány oktatás politikáját. Amit most szétvernek pár év alatt, azt több évtized alatt lehet helyrehozni.

A szakmai szempontokat figyelmen kívül hagyva, a politikusok és a nagyiparosok érdekeit mindenek elé helyezve erőszakosan központosítani! Ez a jelenlegi kormány célja minden területen! Legyen az a közoktatás, a felsőoktatás vagy az egészségügy területe!

Olyanok mondják meg, hogy mi a jó nekünk, akik nincsenek kapcsolatban a való világgal!

Ez számunkra is elfogadhatatlan!

 

Ezért az OSZSZ támogatja a pedagógusokat, mi is ott leszünk a Kossuth téren!

 

Budapest, 2016. február 11.

 

                                                                                                                                                                            OSZSZ

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés hisz abban, hogy az oktatás mindannyiunk ügye, hiszen az ország jövője függ tőle! Ez nem a pedagógusok béréről vagy óraszámáról szól csak egyszerűen, hanem gyermekeinkről!

 

Ezért nem lehet, hogy tisztán politikai alapon, a pedagógusok szakmai érveit figyelmen kívül hagyva, a kormány döntse el, melyik könyvből kell oktatni Borsodtól Rózsadombig!

A KLIK egy példa nélküli mamutszervezet Európában, amely működésképtelenségét azóta bizonyítja, amióta létrehozták! És a kormány erre büszke!

Klébersberg nevével visszaélve, az ő szellemi örökségét meggyalázva verik szét a szemünk láttára a magyar közoktatást!

 

Nem hagyhatjuk, hogy látszat egyeztetéseken döntsenek a közoktatás jövőjéről! Valódi szakértői párbeszédre van szükség!

Nem hagyhatjuk, hogy ellopják gyermekeink jövőjét!

 

Az ÉSZT és teljes tagsága Veletek van! Támogatjuk a harcotokat gyermekeinkért!

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. február 10.

 

                                                                                              ÉSZT elnöksége

 

Az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ) csatlakozik az ÉSZT és SZEF január 29-i sajtóközleményéhez és felhívja a kormány figyelmét, hogy a január 21-én Lázár János által bejelentett „bürokrácia csökkentő” tervében olyan intézményeket is meg kíván szüntetni vagy beolvasztani, amelyekben nem bürokraták, hanem Magyarország közegészségügyéért dolgozó szakemberek vannak!

Ezekben az intézetekben olyan alapkutatások is folynak, melyek szükségesek az ország közegészségügyi biztonságához!

 

Az Országos Közegészségügyi Központ megszüntetésével, az Országos Tisztiorvosi Hivatal, az Országos Epidemiológiai Központ, vagy az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet minisztériumba integrálásával veszélybe kerül például a járványügyi biztonság, a közegészségügy és az egészségügyi igazgatási tevékenységek felügyelete, irányítása.

A megszüntetésre ítélt intézményekben szakmai háttérmunka zajlik, ami a szakpolitikai döntéseket hivatott megalapozni. Ha a fűnyírót itt is bekapcsolva további létszámleépítést remélnek a már amúgy is a működésképtelenség határán mozgó intézményekben akkor nem marad senki, aki válaszolna az a döntéshozók vagy az élet által felvetett kérdésekre.

 

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) levelet írt Lázár János miniszter úrnak, aki 2016. január 21-én jelentette be az ötvenezer, közszférában dolgozót érintő „bürokráciacsökkentő” programot.

A TUDOSZ a levélben is felhívja a miniszter úr figyelmét, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet és a Haszonállat génmegőrzési Központ munkatársai nem bürokraták, nem államigazgatási feladatot végeznek.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
További információk

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel/Fax: (1) 473-14-29

Sajtókapcsolat: Kiss Balázs
Telefon: +3620-666-3539
Email: sajtó@eszt.hu

Thursday the 5th. .