Az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Állam és Jogtudományi Karának Munkajogi és Szociális Jogi tanszékének szervezésében kétnapos szemináriumot tartottak október elsején és másodikán a Zágrábi Egyetem Jogi Karával közösen.

A rendezvényt több szakszervezet is támogatta, közöttük az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés is.

 

A szeminárium fő témája a horvát és a magyar munkajog sajátosságainak bemutatása volt.  A megnyitón beszédet mondott Dr. Sonnevend Pál, az ELTE ÁJK dékánhelyettese és Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Boros Péterné, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának alelnöke.

 

A két napos rendezvényen az előadók bemutatták országuk munkajogi törvényeit, a törvényalkotás folyamatát, illetve azt, hogy a két ország jogalkotói miként adoptálták az Európai Unió irányelveit.

 

A rendezvény helyszíne a Hotel Benczúr szálloda volt.

 

S Z E F   A K A D É M I A

 

M E G H Í V Ó

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

 

2015. október 10-én, szombaton 10.00 órai kezdettel

 

ÁLLAM ÉS TÁRSADALOM

címmel

 

tartja a SZEF AKADÉMIA első rendezvényét a Budapest, Múzeum u 7. alatti

 

KOSSUTH KLUBBAN

Az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ) aggodalommal várja október elsejét, amikor a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarához (MESZK) leadott ápolói felmondások érvénybe lépnek!

 

Mint ismeretes, a MESZK 2015. július elsejei demonstrációján bejelentette, hogy amennyiben szeptember végéig nem következik be javulás az egészségügy helyzetében, akkor az általa begyűjtött közel hatszáz szakdolgozói felmondás életbe lép, vagyis felmondanak a munkahelyükön az érintettek.

 

Több szakszervezet és az összes szakszervezeti konföderáció figyelmeztette már a MESZK-et, hogy rossz úton jár!

Az egészségügy helyeztében nem hogy javulás nem történt, de most már egy hónap eltelt Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár lemondása óta, utódját azóta sem találják!

 

Várjuk, hogy ebben a helyzetben a MESZK mit mond azon tagjainak, akiket rábeszélt erre az orosz rulett típusú akcióra!?

Ha valóban felmond hatszáz ápoló, az sok helyen a működést és a biztonságos betegellátást veszélyezteti!

A felmondott kollégáknak milyen segítséget fog nyújtani a MESZK, vagy az onnantól nem az ő gondjuk mi történik a volt kollégákkal?

Milyen segítséget fognak nyújtani azoknak a kollégáknak, akik felmondó kollégáik miatt hatalmas többletmunkára lesznek kényszerítve?

 

Reméljük a MESZK-nek van mindenre forgatókönyve, és nem csak sodródik az eseményekkel!

Az OSZSZ sajnálja, hogy egy kamara ilyen felelőtlenül bánik tagjai munkaviszonyával. Olyan helyzetbe hajszolta a jóhiszemű ápolókat, amely senki sem érdeke, csupán néhány, a valóságtól elrugaszkodott kamarai vezetőé.

 

 

 

2015. szeptember 30.                                                                       Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) vezetősége nem tartja elégségesnek a nyugdíjrendszer átalakítását úgy, hogy 40 év munkaviszony után mehessenek nyugdíjba a munkavállalók!

Szerintünk a nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében valódi és átgondolt reformra van szükség!

Ennek egyik fontos kérdése természetesen, hogy a munkavállalók hány évesen, mennyi munkában töltött idő után mehetnek el nyugdíjba.

Az ÉSZT álláspontja is az, hogy a nyugdíjba vonulás kérdésénél az esélyegyenlőség megteremtése az elsődleges! Nem lehet nemi hovatartozás alapján megkülönböztetni a munkavállalókat!

Ugyanakkor mi egy rugalmas nyugdíjrendszer bevezetését tartjuk kívánatosnak három nyugdíjkorhatár kijelölésével:

  1. amikortól nyugdíjba mehet valaki. Ez egy kedvezményes korhatár, amelynél a munkavállalónak lehetősége van nyugdíjba vonulni elegendő munkaviszony mellett, csökkentett nyugdíjjal
  2. amikortól nyugdíjba küldhető bárki, a demográfiai adatok figyelembevételével megállapított, a munkavállaló kora alapján meghatározott általános nyugdíjkorhatár megállapítással
  3. amikortól nyugdíjba küldendő a munkavállaló, egy olyan korhatár megállapításával, amely bizonyos szakmáknál, munkaköröknél kötelezővé teszi a nyugdíjba vonulást

A korkedvezményes nyugdíj visszaállítását is szükségesnek tartjuk, azonban nem a régi formájában!

Azon munkaköröknél, amelyeknél az átlagost meghaladó, állandó fizikai vagy pszichikai terhelést kell elviselniük a munkavállalóknak, ott vissza vagy be kell vezetni a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségét teljes nyugdíjösszeg mellett!

Hiszen ki gondolja komolyan, hogy egy 64 éves vonuló tűzoltó képes ugyanarra a fizikai teljesítményre, mint egy nála 30-40 évvel fiatalabb kollégája? De rengeteg olyan munkakört fel lehet sorolni a bányászoktól a rendőrökig, a mentősöktől a buszsofőrökig, akik ilyen vagy olyan plusz terhelésnek vannak kitéve, ellentétben pl. az adminisztratív munkát végző kollégáiknál, akik a régi szabályok szerint ugyanúgy élhettek a korkedvezményes nyugdíj lehetőségével!

Ezért a korkedvezményes nyugdíj újbóli bevezetésénél fontosnak tartjuk a szakmacsoportok és munkakörök alapján, a régi rendszernél sokkal átgondoltabb nyugdíjjogosultságok megállapítását.

A nappali szakképzésben és felsőoktatásban eltöltött évek beszámítása is része kell, hogy legyen a nyugdíjjogosultság számításának. Tisztázandó kérdés a nyugdíjrendszer finanszírozása is, az állami- és az öngondoskodás összehangolása.

Azonban a fenntartható nyugdíjrendszer alapkövei, a tisztességes, európai szintű bérek és a magas szintű oktatás is. Ezek nélkül, álláspontunk szerint, nem tartható fenn sem közép, sem hosszú távon a jelenlegi nyugdíjrendszer!

Magyarországon a rendszerváltás óta minden kormány halogatta a valódi nyugdíjreformot, és beérte a nyugdíjkorhatárok emelésével, vagy a kedvezmények megszüntetésével. Ezzel csak elodázták a problémát és a következő kormányokra hárították a felelősséget.

Nem várhatunk tovább, azonnal el kell kezdeni a nyugdíjrendszer megreformálását! Ezt a feladatot a kormánynak el kell végeznie még ebben a ciklusban! De ennek érdekében a szakszervezeteknek is megvan a feladatuk, az ügy segítése érdekében összefogva, együttműködve, közös javaslatot kidolgozva kell követelniük a halaszthatatlanul szükséges nyugdíjreform kidolgozását és megvalósítását.

 

 

 

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

 

 

 

Budapest, 2015. augusztus 17.

A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség (SÉSZ) döbbenten áll az előtt, hogy a Magyar Szakdolgozói Kamara (MESZK) etikai eljárást indít Sándor Mária, a fekete pólós nővérmozgalom elindítója ellen.

A MESZK nem nevezte meg a vizsgálat pontos okát, csak annyit, hogy kommunikációs ​​csatornákon tett nyilatkozataival megszegte az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó etikai kódex szabályait.

Reméljük, hogy az eljárás valódi oka nem a kritikai hangok elhallgattatása, a kamarai tagok megfélemlítése és személyes bosszúhadjárat!

Az eljárás azért is érthetetlen, mert a május 12-i közös demonstráción, egy színpadon állt a MESZK és az Őszintén az Egészségügyről Akciószövetség, amikor Zombor Gábor államtitkár is elismerte, hogy „Önöknek mindenben igazuk van”!

Ilyen mondvacsinált indokkal a MESZK akár azt a több ezer tagját is etikai eljárás alá vonhatná, akik valamilyen formában elégedetlenségüknek adtak hangot.

A SÉSZ fontosnak tartja, hogy a Magyarország Alaptörvényében garantált szólás- és véleményszabadságot mindenki tartsa tiszteletben!

 

 

A SÉSZ továbbra is támogatja Sándor Máriát harcában, egy jobb, élhetőbb egészségügyért!

Berényi Gyula, az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára,  az ÉSZT elnökségének tagja 2015. július 9-én, veresegyházi otthonában, 67 éves korában, váratlan hirtelenséggel, elhunyt.

Pótolhatatlan munkatársunkat és barátunkat veszítettük el. Az ÉSZT elnöksége osztozik a család gyászában. 

A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség (SÉSZ) nem érti, hogy mi a célja a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának (MESZK), a július elsejei demonstrációján meghirdetett felmondási akciójával!?

 

A MESZK, mint szakmai érdekképviselet megint olyan területre tévedt, amely tipikusan a szakszervezetek tevékenysége. Erre már felhívta a MESZK figyelmét az öt szakszervezeti konföderáció június 23-án kelt nyílt levelében.

Mivel munkavállalói érdekképviselt eddig nem szerepelt a MESZK tevékenységi körében (nem is feladata!), ezért nem meglepő, hogy ilyen rutintalanul és meggondolatlanul olyan dologra szólította fel egy amúgy is humánerőforrás krízissel küzdő ágazatban dolgozó tagjait, amelynek komoly következményei lehetnek!

 

Szeretnénk tudni, hogy Dr. Balogh Zoltán, a MESZK elnöke is letétbe helyezte felmondó nyilatkozatát, amelyben lemond a tanszékvezetői megbízásáról és megszünteti munkaviszonyát az egyetemen, ha nem sikerül eredményt elérnie?

A MESZK elnökségének azon néhány tagja, aki nem a nyugdíja mellett végzi kamarai tevékenységét, szintén felmond a munkahelyén?

Adtak-e kellő jogi felvilágosítást azoknak a tagoknak, akik náluk letétbe helyezték a felmondásukat? Tudatták velük, hogy milyen munkajogi következményekkel járhat egy esetleges rendkívüli felmondás?

Miként kívánják segíteni azokat a tagokat, akik a MESZK felhívására felmondanak munkahelyükön és nem kívánnak a továbbiakban a magyar egészségügyben dolgozni?

Miként kívánják segíteni azokat a tagokat, akiknek kollégái felmondanak és ezért jelentős többletterhelésük lesz?

 

Úgy gondoljuk, hogy senkinek sem lehet célja egy tömeges felmondáshoz vezető akció szervezése a magyar egészségügyben. A MESZK elfelejti, hogy tagjai többsége nem frissen végzett, nyelveket kitűnően beszélő fiatal, aki gond nélkül talál munkát külföldön, hanem olyan emberek, akiket már „csak” a hivatástudatuk tart a pályán!

Reméljük, hogy a MESZK nem a politika játékszere lett, és nem csak az a célja, hogy az egészségügyi ágazatban felszínre tört elégedetlenségi hullámot csillapítsa! 

 

A SÉSZ célja, hogy a magyar egészségügyi és egészségügyben dolgozók érdekeit képviselje, itthon kapjanak valódi szakmai és anyagi megbecsülést, nem pedig a pálya elhagyásra biztassa őket!

Egy érdekképviselet felelősséggel kell, hogy képviselje tagjait, még akkor is, ha kötelező a tagságuk!

 

 

A béremelésről, az illetményrendszerekről, a kompenzációról, valamint a béren kívüli juttatásokról egyeztetett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) mai ülésén.

A közszféra alkalmazottainak és munkaadóinak érdekegyeztető fórumán a miniszter köszönetét fejezte ki a közszféra munkavállalóinak az elmúlt években végzett munkájukért.  A konzultáció során a résztvevők áttekintették a Kormány eddig végrehajtott béremelési programjait, továbbá a szakszervezeteknek a közszféra valamennyi munkavállalója helyzetének javítására vonatkozóan a korábbi üléseken előterjesztett javaslatait.  Egyetértés volt abban, hogy az egyeztetéseket folytatni szükséges az OKÉT keretei között. Megállapodtak arról, hogy kora ősszel tárgyalnak a nyugdíjkorhatár emelésével összefüggő, hosszabb szolgálati idő elismerésének módjáról a közalkalmazotti és a közszolgálati illetményrendszerben. Emellett a közszférában 2011 óta működő kompenzációs rendszer kivezetésének lehetőségeiről is megbeszélést folytatnak.

Budapest, 2015. július 9.

                               Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács

A magyar szakszervezeti konföderációk tiltakozásuknak adnak hangot a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) utóbbi időszakban tapasztalható megnyilvánulásai miatt.

Érthetetlennek tartjuk, hogy a MESZK vezetése milyen érdekek és szempontok miatt nem hajlandó érdemben egyeztetni a július elsejei Semmelweis-napi demonstrációt illetően az Őszintén az Egészségügyről Akciószövetséggel egy esetleges közös fellépés megteremtéséről.

Érthetetlennek tartjuk, hogy a MESZK az utóbbi időszakban miért viselkedik „kvázi” szakszervezetként, különböző munkavállalói érdekképviseleti jogköröket tulajdonítva magának. Egyik oldalról együttműködést köt egy szakszervezettel (melyben olyan klasszikus szakszervezeti jogkörökben történő részvételre tesz szándékot, mint az ágazati kollektív szerződés fejezetenkénti kialakítása), ad ki közös nyilatkozatokat, míg másik oldalról gyakorlatilag elzárkózik a közös fellépés lehetőségétől is, amikor érdemi nyomásgyakorlás kifejtéséről lenne szó.

Ezúton szólítjuk fel és kérjük a MESZK vezetését, hogy tegyen lépéseket az ágazat munkavállalóinak egységes fellépésének biztosítása érdekében, a munkavállalói érdekképviseleti feladatokat pedig hagyja azokra, akik erre jogosultak: a szakszervezetekre.

 

Budapest, 2015. június 23.

 

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Liga Szakszervezetek

Magyar Szakszervezeti Szövetség

Munkástanácsok Országos Szövetsége

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

Szerbiai, magyarországi és romániai tanárok számára rendeztek sportnapot május 23-án a szerbiai Palicson.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülést a Békés megyei alapszervezete képviselte Veres Mihály vezetésével.

A rendezvényről a szerbiai Pannon RTV tudósított.

 

A kormány hosszú hónapok óta béremeléssel hitegette a szociális szféra dolgozóit, hogy csillapítsa elégedetlenségüket. Azonban a 2016-os költségvetésben nyomát sem találni a béremelés szándékának. Sőt már el is ismerték, hogy a következő évben ne is számítson a szociális szféra egyetlen dolgozója sem egyetlen forint béremelésre se!

A kormány tagjai nem tudják elképzelni sem, hogy mit jelent a létminimum alatt keresni, abból eltartani a családot, befizetni a számlákat, és egyáltalán élni ennyi pénzből!

Nem várható el a szociális szféra dolgozóitól, hogy éhbérért dolgozzanak! Követeljük, hogy tisztességes munkáért, tisztességes bért kapjanak!

 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés támogatja harcotokat, veletek vagyunk!  

 

 

 

 

Budapest, 2015. május 20.

 

 

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) fontosnak tartja, hogy a jövő tudósait, kutatóit támogassa már a pályájuk indulásakor.

Ezért az idén is, mint az elmúlt 24 évben mindig, az ÉSZT felajánlotta az Ifjúsági Tudományos és Innovációs tehetségkutató verseny harmadik helyezettjének a díját.

Ebben az évben a székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium tanulója, Molnár Janka Sára nyerte el a harmadik helyet. Pályamunkája címe a „Meglátni a láthatatlant, avagy sokszálas kamra építése” volt.

Janka egy olyan eszközt tervezett és épített, amelynek segítségével a középiskolai tanárok könnyen, egyszerűen be tudják mutatni diákjaik számára a sokszálas kamrák működési elvét, látványossá, élvezetesebbé téve ezzel a fizikaoktatást.

Gratulálunk Jankának ezúton is, és további sikereket kívánunk neki a tudományos életben!

Az Európai Szakszervezetek Szövetsége (ETUC) sajtóközleményben szólította fel a magyar kormányt, hogy ne küldje ki a nemzeti konzultáció keretében azt a levelet, amelyben perverz kísérletet tesz a bevándorlók kriminalizálására és a populizmus szítására.

A közlemény kiemeli, hogy a kormány reakciója azért is érdekes, mert magyarok százezrei élnek és dolgoznak külföldön.

Az ETUC kiemeli, hogy a kormányzat szembehelyezkedik minden európai értékrenddel és összekapcsolja a terrorizmust az európai határoknál zajló emberi tragédiákkal.

„Ez a viselkedés aggasztó és teljesen elfogadhatatlan. Az európai szakszervezetek felszólítják a magyar kormányt, hogy fejezze be ezt a nemzeti konzultációt!” áll a közleményben.

Forrás: http://www.etuc.org/press/hungarian-government-must-stop-criminalisation-migrants-says-etuc#.VUm0v_CQBVJ

Május Elseje.

 

Emlékezzünk a mai Május Elsején, arra az 1886.évi eseményre, amikor az Amerikai Munkásszövetség buzdítására 350 ezer munkás lépett sztrájkba a nyolcórás munkanapért. A sztrájkot ellenző hatalom a tömegbe lövetett, s a sortűznek több halálos áldozata volt. Majd e napnak emlékére 1889-ben határozatot fogadtak el a II. Internacionálé tagszervezetei egy  nagy nemzetközi tüntetésről, „oly módon, hogy a munkások egyidejűleg valamennyi országban, minden nagy városban terjesszék a képviseleti szervek elé azt a követelést, hogy törvényesen csökkentsék a napi munkaidőt nyolc órára….”.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
További információk

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel/Fax: (1) 473-14-29

Sajtókapcsolat: Kiss Balázs
Telefon: +3620-666-3539
Email: sajtó@eszt.hu

Monday the 29th. .