Az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség (ÉSZT) egyetért és támogatja az Oktatói Hálózat által indított petíciót, amelyben az ELTE BTK oktatóinak nyílt levelére hivatkozva, a felsőoktatás és kutatás égető problémáira hívja fel a döntéshozók figyelmét!

 

Az ÉSZT aggodalommal figyeli a felsőoktatási bérrendezésről napvilágra kerülő információkat. A kormány jelenlegi tervezete szerint a felsőoktatásban oktatók és kutatók részesülnének illetményemelésben központi keretből. Az oktatást-kutatást segítő munkatársak minimum bruttó 150.000 Ft-ot el nem érő illetményének kiegészítését már az intézmények belső forrásaiból kellene előteremteni. Ez elfogadhatatlan nehézségek elé állítja az intézmények vezetését.

 

Az ÉSZT csak egy, a teljes felsőoktatásra, kutatásra és egészségügyre kiterjedő komplex béremelést tud elfogadni. Ennek elmaradása esetén, a kormány tervezett béremelése hatására olyan mértékű bérfeszültségek alakulhatnak ki, amelyek gyorsítani fogják a pálya- és ország elhagyók számát.

 

Az ÉSZT vallja, hogy az európai és világszintű felsőoktatás Magyarország jövője. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, európai bérekre és finanszírozásra van szükség!

 

Ezért az ÉSZT kéri, hogy aláírásával Magyarország minden polgára támogassa a petíciót!

http://www.peticiok.com/az_oktatoi_halozat_peticioja

 

 

November 17-18-án tartotta esedékes ülését az EUROCADRES Végrehajtó bizottsága.

Az ülés a hivatalos megnyitót követően az október 20-i Közgyűlés és az október 21-i V:B. valamint a szeptember 3-i elnökségi ülés döntéseinek jóváhagyásával kezdődött, majd a belső ügyek tárgyalásával folytatódott. Ennek keretében

 • az ülés az ÉSZT jelölése alapján egyhangúan megválasztotta az EUROCADRES alelnökévé Tóth Enikőt, miután korábban, az október 21-i V. B-n a Végrehajtó Bizottság tagjává választotta. V. B- tagként helyettese a korábbi tag, Dr. Szabó Gábor lett;
 • William Lis beszámolója az ENAEE (Mérnökképzés Akkreditálásának Európai Hálózata) szervezetben ideiglenesen folytatott munkájáról. Javaslatát figyelembe véve a bizottság úgy döntött, hogy az EUROCADRES nem tartja fenn képviseletét ebben a szervezetben, mert a költségek nincsenek arányban az ottani befolyásunkkal;
 • Az elnök beszámolt az EUROCADRES új megjelenésével kapcsolatos lépésekről. Megújul a weblap, az EUROCADRES-újság, és már meg is újult a logó. Megvitattuk az ezzel kapcsolatos költségeket;
 • A titkárság tájékoztatott az EUROCADRES gazdasági helyzetéről. Pénzügyi beszámolót adott át szóbeli kiegészítéssel együtt, azzal a következtetéssel, hogy a költségeink és bevételeink időarányosan megfelelnek a tervezetteknek.

A belső ügyek tárgyalását követően a V. B. EU ügyekben folytatott konzultációt. Ennek keretébe az ügyvezető titkár beszámolt az ESCO (képzettségek, kvalifikációk és foglalkozások osztályozása) kérdésében folytatott egyeztetésekről. A téma nyitva van, javaslatokat lehet tenni.

A folytatásban az ülés résztvevői aktuális politikai kérdésekről kaptak tájékoztatást. Ezzel kapcsolatban az EUROCADRES a következő tartalmú állásfoglalást fogalmazza meg:

 • az EU Bizottság munkaprogramjáról. Ez 23 pontból áll, javaslat szerint ne mindegyikkel foglalkozzunk, ki kell választani 2-3 témát. Elhangzott olyan vélemény, hogy ennél még kevesebbre összpontosítsunk, de feltétlenül közte legyen az élethosszú tanulás.
 • Első fogalmazásban elkészült az EUROCADRES állásfoglalása a munkahelyi élet minőségéről.
 • A mobilitással kapcsolatos állásfoglalás második fogalmazványként került az ülés elé.

A szociális párbeszéddel kapcsolatban:

 • az EUROCADRES konzultálni kíván az „aktív öregedés” témájában, az ETUC mandátuma alapján. Leszögeztük, hogy ez összefügg a nyugdíjrendszerekkel.

Az utóbbi hetekben sokat lehetett hallani egyes magyarországi egyetemek átszervezéséről, karok átcsatolásáról más egyetemekhez.

 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) csak olyan átszervezést tud támogatni az egyetemekkel kapcsolatban, amelyet kellő szakmai előkészítés, érdekegyeztetés előz meg, nem jár munkahelyek megszűnésével és az oktatás színvonalának romlásával.

Lehetnek olyan érvek, melyek bizonyos intézetek, karok más felsőoktatási intézményhez csatolását valóban indokolják. Az ÉSZT attól tart, hogy e döntések mögött nem mindig volt valódi szakmai előkészítés. Szerintünk az ilyen típusú átszervezéseknek inkább politikai, mint szakmai, gazdasági okai vannak.

Mint a diákok is hangsúlyozták a sajtóban, ők az adott egyetemre jelentkeztek és ott is szeretnének végezni.

 

Az ÉSZT aggályosnak tartja, hogy a felsőoktatással kapcsolatos döntések meghozatalakor nem a szakma véleményét kérik ki, hanem egy olyan érdekcsoportra hallgatnak, amelynek tagjai az üzleti életből kerülnek ki, és nem értenek a felsőoktatáshoz. Az ÉSZT szerint ezzel sérül a felsőoktatási intézmények autonómiája és az oktatás szabadsága!

Az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, Állam és Jogtudományi Karának Munkajogi és Szociális Jogi tanszékének szervezésében kétnapos szemináriumot tartottak október elsején és másodikán a Zágrábi Egyetem Jogi Karával közösen.

A rendezvényt több szakszervezet is támogatta, közöttük az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés is.

 

A szeminárium fő témája a horvát és a magyar munkajog sajátosságainak bemutatása volt.  A megnyitón beszédet mondott Dr. Sonnevend Pál, az ELTE ÁJK dékánhelyettese és Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Boros Péterné, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának alelnöke.

 

A két napos rendezvényen az előadók bemutatták országuk munkajogi törvényeit, a törvényalkotás folyamatát, illetve azt, hogy a két ország jogalkotói miként adoptálták az Európai Unió irányelveit.

 

A rendezvény helyszíne a Hotel Benczúr szálloda volt.

 

S Z E F   A K A D É M I A

 

M E G H Í V Ó

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

 

2015. október 10-én, szombaton 10.00 órai kezdettel

 

ÁLLAM ÉS TÁRSADALOM

címmel

 

tartja a SZEF AKADÉMIA első rendezvényét a Budapest, Múzeum u 7. alatti

 

KOSSUTH KLUBBAN

Az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ) aggodalommal várja október elsejét, amikor a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarához (MESZK) leadott ápolói felmondások érvénybe lépnek!

 

Mint ismeretes, a MESZK 2015. július elsejei demonstrációján bejelentette, hogy amennyiben szeptember végéig nem következik be javulás az egészségügy helyzetében, akkor az általa begyűjtött közel hatszáz szakdolgozói felmondás életbe lép, vagyis felmondanak a munkahelyükön az érintettek.

 

Több szakszervezet és az összes szakszervezeti konföderáció figyelmeztette már a MESZK-et, hogy rossz úton jár!

Az egészségügy helyeztében nem hogy javulás nem történt, de most már egy hónap eltelt Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár lemondása óta, utódját azóta sem találják!

 

Várjuk, hogy ebben a helyzetben a MESZK mit mond azon tagjainak, akiket rábeszélt erre az orosz rulett típusú akcióra!?

Ha valóban felmond hatszáz ápoló, az sok helyen a működést és a biztonságos betegellátást veszélyezteti!

A felmondott kollégáknak milyen segítséget fog nyújtani a MESZK, vagy az onnantól nem az ő gondjuk mi történik a volt kollégákkal?

Milyen segítséget fognak nyújtani azoknak a kollégáknak, akik felmondó kollégáik miatt hatalmas többletmunkára lesznek kényszerítve?

 

Reméljük a MESZK-nek van mindenre forgatókönyve, és nem csak sodródik az eseményekkel!

Az OSZSZ sajnálja, hogy egy kamara ilyen felelőtlenül bánik tagjai munkaviszonyával. Olyan helyzetbe hajszolta a jóhiszemű ápolókat, amely senki sem érdeke, csupán néhány, a valóságtól elrugaszkodott kamarai vezetőé.

 

 

 

2015. szeptember 30.                                                                       Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) vezetősége nem tartja elégségesnek a nyugdíjrendszer átalakítását úgy, hogy 40 év munkaviszony után mehessenek nyugdíjba a munkavállalók!

Szerintünk a nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében valódi és átgondolt reformra van szükség!

Ennek egyik fontos kérdése természetesen, hogy a munkavállalók hány évesen, mennyi munkában töltött idő után mehetnek el nyugdíjba.

Az ÉSZT álláspontja is az, hogy a nyugdíjba vonulás kérdésénél az esélyegyenlőség megteremtése az elsődleges! Nem lehet nemi hovatartozás alapján megkülönböztetni a munkavállalókat!

Ugyanakkor mi egy rugalmas nyugdíjrendszer bevezetését tartjuk kívánatosnak három nyugdíjkorhatár kijelölésével:

 1. amikortól nyugdíjba mehet valaki. Ez egy kedvezményes korhatár, amelynél a munkavállalónak lehetősége van nyugdíjba vonulni elegendő munkaviszony mellett, csökkentett nyugdíjjal
 2. amikortól nyugdíjba küldhető bárki, a demográfiai adatok figyelembevételével megállapított, a munkavállaló kora alapján meghatározott általános nyugdíjkorhatár megállapítással
 3. amikortól nyugdíjba küldendő a munkavállaló, egy olyan korhatár megállapításával, amely bizonyos szakmáknál, munkaköröknél kötelezővé teszi a nyugdíjba vonulást

A korkedvezményes nyugdíj visszaállítását is szükségesnek tartjuk, azonban nem a régi formájában!

Azon munkaköröknél, amelyeknél az átlagost meghaladó, állandó fizikai vagy pszichikai terhelést kell elviselniük a munkavállalóknak, ott vissza vagy be kell vezetni a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségét teljes nyugdíjösszeg mellett!

Hiszen ki gondolja komolyan, hogy egy 64 éves vonuló tűzoltó képes ugyanarra a fizikai teljesítményre, mint egy nála 30-40 évvel fiatalabb kollégája? De rengeteg olyan munkakört fel lehet sorolni a bányászoktól a rendőrökig, a mentősöktől a buszsofőrökig, akik ilyen vagy olyan plusz terhelésnek vannak kitéve, ellentétben pl. az adminisztratív munkát végző kollégáiknál, akik a régi szabályok szerint ugyanúgy élhettek a korkedvezményes nyugdíj lehetőségével!

Ezért a korkedvezményes nyugdíj újbóli bevezetésénél fontosnak tartjuk a szakmacsoportok és munkakörök alapján, a régi rendszernél sokkal átgondoltabb nyugdíjjogosultságok megállapítását.

A nappali szakképzésben és felsőoktatásban eltöltött évek beszámítása is része kell, hogy legyen a nyugdíjjogosultság számításának. Tisztázandó kérdés a nyugdíjrendszer finanszírozása is, az állami- és az öngondoskodás összehangolása.

Azonban a fenntartható nyugdíjrendszer alapkövei, a tisztességes, európai szintű bérek és a magas szintű oktatás is. Ezek nélkül, álláspontunk szerint, nem tartható fenn sem közép, sem hosszú távon a jelenlegi nyugdíjrendszer!

Magyarországon a rendszerváltás óta minden kormány halogatta a valódi nyugdíjreformot, és beérte a nyugdíjkorhatárok emelésével, vagy a kedvezmények megszüntetésével. Ezzel csak elodázták a problémát és a következő kormányokra hárították a felelősséget.

Nem várhatunk tovább, azonnal el kell kezdeni a nyugdíjrendszer megreformálását! Ezt a feladatot a kormánynak el kell végeznie még ebben a ciklusban! De ennek érdekében a szakszervezeteknek is megvan a feladatuk, az ügy segítése érdekében összefogva, együttműködve, közös javaslatot kidolgozva kell követelniük a halaszthatatlanul szükséges nyugdíjreform kidolgozását és megvalósítását.

 

 

 

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

 

 

 

Budapest, 2015. augusztus 17.

A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség (SÉSZ) döbbenten áll az előtt, hogy a Magyar Szakdolgozói Kamara (MESZK) etikai eljárást indít Sándor Mária, a fekete pólós nővérmozgalom elindítója ellen.

A MESZK nem nevezte meg a vizsgálat pontos okát, csak annyit, hogy kommunikációs ​​csatornákon tett nyilatkozataival megszegte az egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó etikai kódex szabályait.

Reméljük, hogy az eljárás valódi oka nem a kritikai hangok elhallgattatása, a kamarai tagok megfélemlítése és személyes bosszúhadjárat!

Az eljárás azért is érthetetlen, mert a május 12-i közös demonstráción, egy színpadon állt a MESZK és az Őszintén az Egészségügyről Akciószövetség, amikor Zombor Gábor államtitkár is elismerte, hogy „Önöknek mindenben igazuk van”!

Ilyen mondvacsinált indokkal a MESZK akár azt a több ezer tagját is etikai eljárás alá vonhatná, akik valamilyen formában elégedetlenségüknek adtak hangot.

A SÉSZ fontosnak tartja, hogy a Magyarország Alaptörvényében garantált szólás- és véleményszabadságot mindenki tartsa tiszteletben!

 

 

A SÉSZ továbbra is támogatja Sándor Máriát harcában, egy jobb, élhetőbb egészségügyért!

Berényi Gyula, az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára,  az ÉSZT elnökségének tagja 2015. július 9-én, veresegyházi otthonában, 67 éves korában, váratlan hirtelenséggel, elhunyt.

Pótolhatatlan munkatársunkat és barátunkat veszítettük el. Az ÉSZT elnöksége osztozik a család gyászában. 

A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség (SÉSZ) nem érti, hogy mi a célja a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának (MESZK), a július elsejei demonstrációján meghirdetett felmondási akciójával!?

 

A MESZK, mint szakmai érdekképviselet megint olyan területre tévedt, amely tipikusan a szakszervezetek tevékenysége. Erre már felhívta a MESZK figyelmét az öt szakszervezeti konföderáció június 23-án kelt nyílt levelében.

Mivel munkavállalói érdekképviselt eddig nem szerepelt a MESZK tevékenységi körében (nem is feladata!), ezért nem meglepő, hogy ilyen rutintalanul és meggondolatlanul olyan dologra szólította fel egy amúgy is humánerőforrás krízissel küzdő ágazatban dolgozó tagjait, amelynek komoly következményei lehetnek!

 

Szeretnénk tudni, hogy Dr. Balogh Zoltán, a MESZK elnöke is letétbe helyezte felmondó nyilatkozatát, amelyben lemond a tanszékvezetői megbízásáról és megszünteti munkaviszonyát az egyetemen, ha nem sikerül eredményt elérnie?

A MESZK elnökségének azon néhány tagja, aki nem a nyugdíja mellett végzi kamarai tevékenységét, szintén felmond a munkahelyén?

Adtak-e kellő jogi felvilágosítást azoknak a tagoknak, akik náluk letétbe helyezték a felmondásukat? Tudatták velük, hogy milyen munkajogi következményekkel járhat egy esetleges rendkívüli felmondás?

Miként kívánják segíteni azokat a tagokat, akik a MESZK felhívására felmondanak munkahelyükön és nem kívánnak a továbbiakban a magyar egészségügyben dolgozni?

Miként kívánják segíteni azokat a tagokat, akiknek kollégái felmondanak és ezért jelentős többletterhelésük lesz?

 

Úgy gondoljuk, hogy senkinek sem lehet célja egy tömeges felmondáshoz vezető akció szervezése a magyar egészségügyben. A MESZK elfelejti, hogy tagjai többsége nem frissen végzett, nyelveket kitűnően beszélő fiatal, aki gond nélkül talál munkát külföldön, hanem olyan emberek, akiket már „csak” a hivatástudatuk tart a pályán!

Reméljük, hogy a MESZK nem a politika játékszere lett, és nem csak az a célja, hogy az egészségügyi ágazatban felszínre tört elégedetlenségi hullámot csillapítsa! 

 

A SÉSZ célja, hogy a magyar egészségügyi és egészségügyben dolgozók érdekeit képviselje, itthon kapjanak valódi szakmai és anyagi megbecsülést, nem pedig a pálya elhagyásra biztassa őket!

Egy érdekképviselet felelősséggel kell, hogy képviselje tagjait, még akkor is, ha kötelező a tagságuk!

 

 

A béremelésről, az illetményrendszerekről, a kompenzációról, valamint a béren kívüli juttatásokról egyeztetett Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) mai ülésén.

A közszféra alkalmazottainak és munkaadóinak érdekegyeztető fórumán a miniszter köszönetét fejezte ki a közszféra munkavállalóinak az elmúlt években végzett munkájukért.  A konzultáció során a résztvevők áttekintették a Kormány eddig végrehajtott béremelési programjait, továbbá a szakszervezeteknek a közszféra valamennyi munkavállalója helyzetének javítására vonatkozóan a korábbi üléseken előterjesztett javaslatait.  Egyetértés volt abban, hogy az egyeztetéseket folytatni szükséges az OKÉT keretei között. Megállapodtak arról, hogy kora ősszel tárgyalnak a nyugdíjkorhatár emelésével összefüggő, hosszabb szolgálati idő elismerésének módjáról a közalkalmazotti és a közszolgálati illetményrendszerben. Emellett a közszférában 2011 óta működő kompenzációs rendszer kivezetésének lehetőségeiről is megbeszélést folytatnak.

Budapest, 2015. július 9.

                               Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács

A magyar szakszervezeti konföderációk tiltakozásuknak adnak hangot a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) utóbbi időszakban tapasztalható megnyilvánulásai miatt.

Érthetetlennek tartjuk, hogy a MESZK vezetése milyen érdekek és szempontok miatt nem hajlandó érdemben egyeztetni a július elsejei Semmelweis-napi demonstrációt illetően az Őszintén az Egészségügyről Akciószövetséggel egy esetleges közös fellépés megteremtéséről.

Érthetetlennek tartjuk, hogy a MESZK az utóbbi időszakban miért viselkedik „kvázi” szakszervezetként, különböző munkavállalói érdekképviseleti jogköröket tulajdonítva magának. Egyik oldalról együttműködést köt egy szakszervezettel (melyben olyan klasszikus szakszervezeti jogkörökben történő részvételre tesz szándékot, mint az ágazati kollektív szerződés fejezetenkénti kialakítása), ad ki közös nyilatkozatokat, míg másik oldalról gyakorlatilag elzárkózik a közös fellépés lehetőségétől is, amikor érdemi nyomásgyakorlás kifejtéséről lenne szó.

Ezúton szólítjuk fel és kérjük a MESZK vezetését, hogy tegyen lépéseket az ágazat munkavállalóinak egységes fellépésének biztosítása érdekében, a munkavállalói érdekképviseleti feladatokat pedig hagyja azokra, akik erre jogosultak: a szakszervezetekre.

 

Budapest, 2015. június 23.

 

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Liga Szakszervezetek

Magyar Szakszervezeti Szövetség

Munkástanácsok Országos Szövetsége

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

Szerbiai, magyarországi és romániai tanárok számára rendeztek sportnapot május 23-án a szerbiai Palicson.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülést a Békés megyei alapszervezete képviselte Veres Mihály vezetésével.

A rendezvényről a szerbiai Pannon RTV tudósított.

 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
További információk

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel/Fax: (1) 473-14-29

Sajtókapcsolat: Kiss Balázs
Telefon: +3620-666-3539
Email: sajtó@eszt.hu

Monday the 15th. .