Gondolatok egy elmaradt látogatáshoz

Dura Laci barátom emlékére

 

Az elmúlt két és fél évtizedben szoros munka és baráti kapcsolatban voltam Dura Lászlóval, azaz Dura Lacival (hiszen szinte mindenki így szólította). Az utóbbi hónapokban nem kevés aggodalommal figyeltem egészségi állapotának alakulását. Kórházban volt erősödni, kórházból jött felkészülni, majd ismét kórházba ment, mert súlyos műtét várt rá. Előtte még beszélgettünk, s abban maradtunk, hogy műtét után, amint telefonképes állapotba lesz rámcsörög, s én meglátogatom, mint ahogy ő is tette velem az elmúlt évekbeli kórházi tartózkodásaim során. Sajnos ez a hívás elmaradt. Helyette jött egy másik, melyben közös barátunk közölte a megdöbbentő, megmásíthatatlant: ma, november 13-án Laci eltávozott közülünk.

Dura Lacit 26 évvel ezelőtt ismertem meg, amikor 1988-ban, robbantva az akkori kialakult, és változtathatatlannak hit szakszervezeti struktúrát létrehoztuk a Tudományos Dolgozók Szakszervezetét (TUDOSZ), melynek őt választottuk első titkárául az alapító kongresszuson. Az idő igazolta, hogy ez egy nagyon jó döntés volt, mert egy ágazati szakszervezet szervezése, működtetése egészen más gondolkozást és tevékenységet igényelt, mint amit mi kutatóként, kutatóintézeti alapszervezeti aktivistaként, tisztségviselőként elképzeltünk. Ő tudta, hogy mit kell tenni, és tette is, tetette is velünk. Dolgozott, szervezet, és mozgatott minket, hogy erősödjünk, fejlődjünk.

Dura Laci életét a munkavállalók, a szakszervezetek érdekében végzett munka határozta meg. Kezdetben a Vasas területén dolgozott. A Ganz MÁVAG kultúrosaként kezdett, majd a kultúrház igazgatója lett. Az ELTE BTK-n szerzett történelem-filozófia szakos diplomát. Továbblépett, s a Művész szakszervezetben tevékenykedett 1984-ig. Innen ment tovább a Szakszervetek Elméleti Kutató Intézetébe (SZEKI), kutatónak. Kutatói tevékenységének eredményét jelezte a doktori cím megszerzése is. Intézeti tagsága, kutatómunkája egyértelműen meghatározta a „tudósszakszervezethez” vezető útját, s az újabb tevékenységváltását. Az új szakszervezet első titkáraként intenzív szervezőmunkába kezdett, sokat dolgozott és aktív munkára ösztönözte az elnökség tagjait is, kialakítva, létrehozva annak feltételeit. Többek közt sűrűn jártuk együtt az országot, hogy az intézetek munkavállalóit csatlakozásra ösztönözzük. Fölismerte a szakszervezeti nyilvánosság szükségességét és megteremtette a szakszervezeti nyilvánosság lehetőségét. Ugyanis a megalakulás után nem sokkal kitalálta és beindította TUDOSZ lapját, a Szószólót, készítve, szerkesztve, kiadva azóta is az utolsó pillanatig.

Ez indította el az újabb útján, a szakszervezeti újságírás, szerkesztés pályáján. Két év elteltével továbblépett a TUDOSZ-ból. Előbb még a KSZSZ-ben dolgozott sajtósként, majd létrehozta kiadóvállalatát a Dura Studiót, amely a mai napig a magyar szakszervezeti újságírás egyik fellegvára. Nyomtatott sajtótermékekkel kezdte, de korán ráismert az elektronikus sajtó fontosságára, s ezt követően honlapokkal is szolgálja immáron két évtizede a munkavállalókat, a szakszervezeteket. Jónéhány szakszervezetnek, konföderációnak dolgozott, lapot szerkesztett és adott ki, kiadványokat szerkesztett és adott ki, honlapokat szerkesztett és működtetett. Nagy álma volt a nem kis utánjárással létrehozott „szakszervezetek.hu” honlap, amely indulása óta a magyar szakszervezetek fontos megjelenési helye és információforrása.

A 26 évvel ezelőtt kezdődött közös munka, mely köztünk korán barátsággá fejlődött, az utolsó pillanatig tartott. Ő vett rá arra, amire magamtól gondolni se mertem volna, hogy tudósítsak az érdekegyeztetésről, és ő döntötte el, hogy e tudósítások gyűjteményét könyvként is kiadjuk. Meg is tette. Még néhány héttel ezelőtt is terveztük a hogyan továbbot. Mit kellene megírni, mit kellene kiadni, hogyan, mi módon. Ki mit fog csinálni. Sajnos ez most megtorpant, de tartozok a batáromnak annyival, hogy amit tudok, befejezek belőle.

Búcsúzom tőled Laci, mert más dimenzióba kerültél, de nem búcsúzom, mert itt maradtál közöttünk, ugyanis munkáddal, eredményeiddel örökre beírtad magad a magyar szakszervezeti mozgalom történelemkönyvébe, emlékedet, segítő és óvó szavaidat örökre itt őrizzük a szívünkbe.

Budapest, 2014. november 15.

 

Kuti László (Q-ti)

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés szolidaritásáról biztosítja a szociális ágazatban dolgozókat és egyetért a Szociális Elégedetlenség Napja demonstráció céljaival!

 

A kormány szerint Magyarország jobban teljesít! Ezt halljuk-látjuk nap, mint nap!

Ha ez így van, akkor hogyan fordulhat elő, hogy félelmetes gyorsasággal növekszik a munkavállalói szegénység azok körében, akiknek küldetése, hogy segítsenek a szegényeken, elesetteken, gyerekeken?

Ez elfogadhatatlan és megengedhetetlen!

 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Veletek van, támogatunk Benneteket céljaitok elérésében!

 

Dr. Kuti László

az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés elnöke

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) tiltakozását fejezi ki, a sajtóban megjelent adótervek miatt. A kormány egyértelmű célja, hogy a cafetéria rendszert eltörölje! Ehhez olyan eszközt választott, amelynek elsődleges kárvallottjai azok a munkavállalók, akik jelenleg még kapnak valamilyen béren kívüli juttatást!

Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár válaszolt, egy írásban feltett képviselői kérdésre, melyben arra kértek választ, hogy mikor várható végre a közszféra illetményalapjának emelése.

A válaszában a miniszterhelyettes azt írta, hogy nincs szükség az illetményalap emelésére, mert a kormány számos intézkedése pozitív hatású volt. Ilyennek minősítette az egykulcsos személyi jövedelemadó bevezetését, a minimálbér illetve a garantált bérminimum összegének emelését, de a családi adókedvezményt és a rezsicsökkentést.

 

Ezzel szemben az igazság az, hogy a közszférában immár hetedik éve nem volt átfogó béremelés és elvették a 13. havi illetményt is!

 

A közszférában dolgozóknak az elmúlt hét évben több mint 20 százalékkal csökkent a reálkeresete!

 

A közalkalmazotti bértábla szerint a bérek az öt első kategóriában „összecsúsztak”!

Ez azt jelenti, hogy adott esetben egy pályakezdő közalkalmazott ugyanannyit keres, mint a vele azonos végzettségű, de már a nyugdíj előtt álló kollégája! Erre azt mondani, hogy nincs szükség az illetményalap rendezésére és javult a közszférában dolgozók helyzete, arcpirító cinizmusra vall!

 

Az egykulcsos SZJA köztudottan a magasabb jövedelműeknek kedvez, nem a minimálbért kereső munkavállalóknak!

Az alacsony keresetű közalkalmazottak nem tudják igénybe venni a családi adókedvezményt sem! A rezsicsökkentés nem jelent megoldást sem a közszféra dolgozói, sem a többi kiskeresetű munkavállaló problémáira!

 

A közszférában egyre nagyobb méreteket ölt a munkavállalói szegénység, ez egyre nagyobb elégedetlenséget szül!

 

Felszólítjuk a Kormányt, hogy vizsgálja felül a jövő évi terveit és ne halogassa tovább az elkerülhetetlen közalkalmazotti béremelést!

 

Dr. Kuti László

elnök

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) tiltakozását fejezi ki, a mai napon a sajtóban megjelent adótervek miatt!

 

A kormány egyértelmű célja, hogy a cafetéria rendszert eltörölje! Ehhez olyan eszközt választott, amelynek elsődleges kárvallottjai azok a munkavállalók, akik jelenleg még kapnak valamilyen béren kívüli juttatást!

Az Erzsébet Utalvány, SZÉP Kártya és egyéb béren kívüli juttatások jelenlegi 14 százalékos egészségügyi hozzájárulásának mértékét jövőre 27 százalékra kívánják emelni! Ez elfogadhatatlan és megengedhetetlen!

Ekkora adóteher növekedést a magyarországi munkaadók nem tudnak, nem akarnak átvállalni a jelenlegi gazdasági helyzetben. Borítékolható, hogy többségük megszünteti a béren kívüli juttatásokat!

               

A kormány más adóötletei is a bérből és fizetésből élőket sújtanák!

 

 Az internet megadóztatásának ötletét a FIDESZ ellenzékben még elvetette! Most azonban brutális mértékű adót kíván beszedni az emberektől! Az internet megadóztatása az információ szabadsága elleni támadás!

Az internet adóztatása a felsőoktatási, kutatási, hivatali szférát súlyosan érinti, mert ez itt munkaeszköz! Gondot jelent a hallgatói kapcsolattartásban, a diákokat is sújtja!  A kutatók nemzetközi kapcsolattartását szinte ellehetetleníti. Az e- adatszolgáltatás és e-ügyintézés bevezetése után az internetadó bevezetése a kéményadóval egyenértékű!

 

 

A „szappan-adó” bevezetésének terve is a kis és középkeresetűek elleni támadás!

Bár az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon a legnagyobb az ÁFA kulcs, a kormány újabb és újabb különadók és termékdíjak bevezetését tervezi!

 

Az ÉSZT felszólítja a kormányt, hogy a napvilágra került terveit vonja vissza, ne az emberekkel fizetesse meg hibás politikájának árát!

Idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség. Ez alkalomból a Benczúr Hotelben október 14-én ünnepi ülést tartott, amelyen részt vettek az EUROCADRES és a társ konföderációk képviselői is.

A megjelenteket Kuti László, az ÉSZT elnöke köszöntötte, majd átadta a szót Vígh László az ÉSZT tiszteletbeli elnökének, a rendezvény levezető elnökének. Vígh László felkérte Kis Papp Lászlót, az ÉSZT másik tiszteletbeli elnökét, az ünnepi beszédének megtartására.

Kis Papp László beszédében bemutatta az ÉSZ történelmének fontosabb eseményeit az alakulástól napjainkig. Beszélt a kezdeti nehézségekről, a sikerekről, a nagyobb demonstrációk szervezéséről és az ÉSZT állandó tárgyalási készségéről.

Ezt követően Martin Jefflén, az EUROCADRES elnöke köszöntötte angol nyelven az ünneplőket. Őt Józef Neimiec ETUC főtitkárhelyettes követte.

Az angol nyelvű köszöntők után társkonföderációk képviselői köszöntötték a megjelenteket.

Elsőként Gaskó István, a Liga Szakszervezetek elnöke kapott szót. Őt Palkovics Imre a Munkástanácsok elnöke és Varga László a Magyar Szakszervezetek Szövetségének alelnöke követte.

A köszöntések után Kuti László elnök mondott beszédet, amelyben kitért arra, hogy mik a rövid és hosszú távú tervek és milyen kihívások előtt áll az ÉSZT.

A beszédek után oklevelekkel köszönték meg azoknak a munkáját, akik az elmúlt huszonöt évben sokat tettek az ÉSZT sikereiért.

A nap végén egy beszélgetéssel egybekötött vacsora várta a vendégeket. 

További képek az ÉSZT Facebook oldalán.

 

A magyarországi szakszervezeti konföderációk ifjúsági tagozatai üdvözlik, hogy az oktatással, kulturális, ifjúsági és állampolgársági ügyekkel foglalkozó biztosi pozíciót töltheti be a jövőben Navracsics Tibor.

„Az ifjúságé a jövő”. Azé az ifjúságé, amely a gazdasági válság következményeként nagyon nehéz munkaerő-piaci helyzetbe került. Jelenleg az Európai Unióban több mint 5,7 millió fiatal van munka nélkül; a fiatalok átlagos munkanélküliségi rátája (23,4%) az összesített munkanélküliségi rátának (10,7%) több mint a duplája. Ez Európa egyik legaggasztóbb problémája, amelyre mindenképpen megoldást kell találni a következő biztosi ciklusban.

Európa és a Bizottság számára az egyik legnagyobb kihívást továbbra is a gazdasági növekedés visszaállítása és olyan munkahelyteremtés jelenti, amely mindenki számára garantálja a megfelelő munkakörülményeket. A fiataloknak különösen fontos az oktatás és a munka világa közötti átmenet biztosítása, amelyhez a már elfogadott Ifjúsági Garancia program hathatós segítséget nyújthat.

Bízunk benne, hogy az új Európai Bizottság valamennyi tagállammal együtt továbbra is elkötelezett a fiatalok helyzetének javítása mellett. Navracsics Tibor jövőbeli biztosi tevékenysége e tekintetben különös jelentőséggel bír.

Felhívjuk a figyelmet továbbá a szociális partnerek által tavaly nyáron elkészített cselekvési kerettervre a fiatalok foglalkoztatásáról, amely tartalmazza a magyar szakszervezetek javaslatait is. Az abban foglalt célok elérése érdekében a jövőben felajánljuk minden szakmai segítségünket és európai szakszervezeti hálózatrendszerünket, hogy a magyar, és az európai fiatalok számára a legkedvezőbb döntések születhessenek.

 

Budapest, 2014. 09. 11.

 

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés Ifjúsági Tagozata, Dorogi Péter, elnök

LIGA Szakszervezetek Ifjúsági Bizottsága (Fiatalok Ligája), dr. Szilágyi Veronika, elnök

Magyar Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Tagozata, Ferencz Norbert, elnök

Munkástanácsok Ifjúsági Tagozata, dr. Szabó Imre, elnök

Az ÉSZT is képviseltette magát a VDSZ által szervezett szolidaritási demonstráción, melyet augusztus 4-én, Rácalmáson a Hankook gyára előtt tartottak.

A Hankooktól egy év alatt több szakszervezeti vezetőnek is távoznia kellett kényszerűségből és két szakszervezeti vezetőt is elbocsájtottak jogtalanul. Ez ellen az elfogadhatatlan gyakorlat ellen szervezett megmozduláson az ÉSZT is szolidaritásáról biztosította a Bognár Ferencet, a Dunaújvárosi Gumigyártók Szakszervezetének elnökét, akit júliusban bocsájtottak el mondvacsinált okokkal.

Az ÉSZT szolidaritási nyilatkozata itt olvasható.

A megmozdulásról képek az ÉSZT Facebook oldalán.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) szolidáris a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségével és messzemenően egyetért a 2014. augusztus 4-én (hétfőn) 14 óra tervezett szolidaritási demonstráció céljával és tényével.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) tiltakozik az ellen a törvénytelen és embertelen elbocsájtás ellen, amellyel a Hankook Tire Magyarország Kft megszüntette Bognár Ferenc, a VDSZ Dunaújvárosi Gumigyártók Szakszervezet elnökének munkaviszonyát!

A Hankook Tire Magyarország Kft-nél nem ez az első alkalom, hogy egy szakszervezeti tisztségviselő hátrányos megkülönböztetésben részesül!

A Hankook, a magyar kormány kiemelt stratégiai partnere és ezért fokozottan ügyelnie kellene a vonatkozó törvényi előírások betartására! Ehelyett a cég jogtalan eszközökkel igyekszik a szakszervezetet működését ellehetetleníteni és megfélemlíteni a szakszervezeti tisztségviselőket!

Bognár Ferenc elnök munkaviszonyát a Hankook vezetői arra hivatkozva szüntették meg, hogy szabadidejében, saját költségére, jogi tanulmányokat folytat. Mindezt akkor, amikor az elnök egészségi állapota miatt kórházi ellátásra szorult.

Ez teljeséggel elfogadhatatlan, embertelen és törvénytelen eljárás!

Az ÉSZT felszólítja a Hankook menedzsmentjét, hogy azonnal hagyjon fel eddigi gyakorlatával és állítsa vissza Bognár Ferenc munkaviszonyát, valamint tartsa be a Magyarországon érvényes mindenkori törvényi előírásokat!

Szaktársaink, megértjük, fontosnak és szükségesnek tartjuk tiltakozó lépéseteket. A mai világban, amikor egyes munkáltatók egyre jobban felbátorodnak azon, hogy a kormány szinte semmibe veszi az érdekegyeztetést, és az egyre szűkebbre szabott munkavállalói jogokat semmibe veszik, ezt kell tenni! Veletek vagyunk, és veletek leszünk hétfőn!

 

Dr. Kuti László

az ÉSZT elnöke

Az elmúlt hetekben láttak napvilágot a Nemzeti Munkaügyi Hivatal jelentései, melyek a munkaügyi jogsértések magas számával (a foglalkoztatók 58%-ánál találtak munkaügyi jogsértéseket, tízből nyolc munkáltató nem tartja be a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat) döbbentették meg a közvéleményt.

Az egyik legérintettebb csoport – véleményünk és tapasztalatunk szerint - a fiatalabb korosztályokból, a pályakezdők köréből kerül ki. Ennek számos oka (nem megfelelő tájékozottság, a kiszolgáltatottság magasabb szintje, szakszervezeti tagság hiánya) még határozottabb fellépésre kell, hogy ösztökélje az érintett hatóságokat.

Felhívjuk a munkaügyi hatóság figyelmét, hogy érdemes lenne a kiszabható bírságok összegének általános emelése és más szankciók alkalmazása, különösen azokban az esetekben, amikor az elszenvedők pályakezdő fiatalok. Ehhez a munkaügyi ellenőrzésekre fordítandó összeg megemelése és az ellenőrzések számának növelése is elengedhetetlen.

Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a számokból kitűnő jelenségek hosszabb távon is tendenciaként érvényesüljenek, erősítve a fekete- és szürkegazdaságot, melynek következményei nem csak az érintett munkavállalókra, de az ország gazdaságának egészére is negatívan hatnak.

Felhívjuk egyúttal a fiatalok figyelmét: amennyiben úgy érzik, hogy jogaikban sérelem éri őket, bátran forduljanak a szakszervezetekhez!

 

Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Tagozata

Fiatalok Ligája, a LIGA Szakszervezetek Ifjúsági Tagozata

Magyar Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Tagozata

Munkástanácsok Ifjúsági Tagozata

A július kilencedikén elfogadott módosított Felsőoktatási Törvényben szereplő új jogszabály - mely szerint a sporttudományban doktori fokozattal egyenértékű az olimpiai érem megszerzése, és a művészeti felsőoktatásban bizonyos állami díjak szintén doktori fokozatnak minősülnek - az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) véleménye szerint a tudományos munka semmibe vétele.

Természetesen minden elismerésünk, a hazánkat az olimpiákon képviselő sportolóké, de nem gondoljuk, hogy az elmélyült tudományos munkát kiváltaná sportsikerük.

Az ÉSZT szeretné, ha Magyarországon is elismerné a kormányzat a tudományos munkát végző és doktori fokozatot elérő oktatókat, kutatókat. Jelenleg sem anyagilag, sem erkölcsileg nincsenek megbecsülve az életüket a tudománynak szentelő kollégáink. Pedig ők is hozzájárulnak nem kevés munkával és eredménnyel hazánk nemzetközi hírnevének öregbítéséhez.

Kérjük a kormányt, hogy gondolja át újra, és állítsa vissza az eredeti jogszabályi környezetet, mert az ÉSZT álláspontja szerint ez a változás tovább rontja az amúgy is megtépázott hírnevű magyar felsőoktatás hazai és nemzetközi elismertségét.

 

Dr. Kuti László

elnök

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Semmelweis Nap. Az egészségügy ünnepe. De milyen ünnep? Van mit ünnepelnünk?

 

A szakma régi kívánsága és az egészségügyi államtitkárság javaslata alapján 2011 óta július elseje - Semmelweis Ignác születésének napja - munkaszüneti nap az egészségügyi és egészségügyben dolgozók számára. Ezen a napon nincs rendelés a háziorvosi és szakorvosi rendelőkben, a kórházakban-klinikákon munkaszüneti napnak megfelelően dolgoznak a kollégák, a sürgősségi betegellátás azonban teljes kapacitással működik.

Július elsején, a közszolgálati tisztviselők napján sem feledkezhettünk meg arról, hogy a közszférában foglalkoztatottak bérfejlesztése már hatodik éve elmaradt, miközben az infláció mértéke azóta meghaladta a 25 %-ot. Ennek következménye, hogy a közszférában dolgozó több mint hatszázezer munkavállaló és családjaik komoly anyagi problémákkal nézhetnek szembe. De következménye lehet az állam nem megfelelő működése is, ugyanis ha a munkavállalók megélhetési gondokkal küzdenek, akkor nem tudnak megfelelően koncentrálni napi munkájukra. Ez így nem mehet tovább.

Ezért a mai napon, e nap jellegének megfelelő nyomatékkal követeljük, hogy haladéktalanul szülessen döntés a közszféra munkavállalóinak (közalkalmazottak, köztisztviselők, kormánytisztviselők) tisztes béremeléséről, s e döntés folyományaként a juttatás mikéntjéről kezdődjenek a tárgyalások a közszféra érdekegyeztető fórumán, az OKÉT-ban.

 

Kuti László

az ÉSZT elnöke

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) aggodalmát fejezi ki, és tiltakozik a Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere által, 2014. június 16-án előzetes egyeztetés nélkül benyújtott felsőoktatási salátatörvény miatt!

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
További információk

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel/Fax: (1) 473-14-29

Sajtókapcsolat: Kiss Balázs
Telefon: +3620-666-3539
Email: sajtó@eszt.hu

Saturday the 1st. .