A négy aláíró szakszervezet üdvözli, hogy az idei évben is megrendezésre kerül a Kutatók Éjszakája, mely az elmúlt több mint egy évtizedben jelentős népszerűségre tett szert Magyarországon. Külön öröm a tudomány elkötelezettjei számára, hogy az idei évben két napossá bővült a rendezvény.

 

A kutatóintézetekben, egyetemeken, közgyűjteményekben és közművelődési intézményekben szeptember 28-29-én a nagyközönség megismerkedhet az alkalmazott tudományok, a természettudományok és a humán kutatások számos eredményével, méghozzá népszerű, ismeretterjesztő bemutatókon, előadásokon, nem egyszer játékokon keresztül. Ez az esemény fontos az oktatás, a nevelés, a társadalmi szemléletfejlesztés szempontjából egyaránt.

 

Azonban arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a tudomány társadalmi megbecsültségét, a kutatás szabadságát számos támadás éri. Elég a sok áltudományos nyilatkozatra gondolni, melyek a magyar nemzet történelmének, az élettudományok egyes kérdéseinek leegyszerűsítésével igyekeznek népszerűségre szert tenni. Nem véletlenül indított ezzel kapcsolatban a kutatóintézeti hálózatot összefogó Magyar Tudományos Akadémia felvilágosító, népszerűsítő-ismeretterjesztő kampányt. Mint szakmai érdekképviseleti szervezetek, ezt épp oly támogatandónak tartjuk, mint az MTA autonómiájának megőrzését.

 

A tudományos kutatást végző kollégák teljes autonómiáját csak a magyar hagyományként kialakult intézményhálózat tudja jelenleg biztosítani. Magyarország szerencsés ország, hiszen kutatások az akadémiai és más kutatóintézetekben épp úgy folynak, mint egyetemeinken, múzeumainkban, levéltárainkban, könyvtárainkban. Ez a sokszínűség olyan érték, mellyel kevés ország dicsekedhet ma Európában.

 

Szakszervezeteink aggasztónak tartják, hogy a tudományos kutatás presztízsének lebecsülése mellett megjelent a kutatómunkát végző kollégák között az egzisztenciális bizonytalanság is. A 2018. évre vonatkozó minimálbér- és garantált bérminimum emelést nem követte kollégáink bérének indexálása. A jövő évre vonatkozó garantált bérminimum emeléssel párhuzamosan sürgető szükség van az e területeken dolgozók bérrendezésére! Nem engedhető meg, hogy főállású kutatóink, kutatómunkát végző egyetemi oktatóink és a közgyűjtemények kutatóinak bére ne igazodjon az általuk előállított tudás értékéhez!

 

A kutatóhálózatokat nem kizárólag a tudományos fokozatot szerzett kollégák működtetik. A kutatást segítő munkatársak, akik nélkül egyetlen intézet, egyetemi labor vagy éppen könyvtár és múzeum sem működhetne, anyagi megbecsülése egy évtizede reálértékben folyamatosan csökken! A többségében közalkalmazottként dolgozó intézeti, felsőoktatási kutatást segítők és a közgyűjteményi-közművelődési dolgozók bérrendezése elengedhetetlen!

A szakszervezetek képviselői kezdeményezik, hogy a bérek fedezetének biztosításáért felelős magyar kormány folytasson érdemi tárgyalásokat a kutatói, felsőoktatási és közgyűjteményi-közművelődési bérrendszerek kapcsán az e területeket képviselő szakszervezetekkel és munkáltatókkal.

 

A négy aláíró szervezet határozott álláspontja, hogy a kormánynak komolyan kell vennie a Magyar Tudományos Akadémia vezetésével a tárgyalást az akadémiai kutatás jövőjének ügyében. Ne akarja két hónap alatt gyökeresen átalakítani a kutatást/kutatóhálózatot, ezzel külföldre kergetni a kutatókat. Mert ha a kutatást veszélyezteti, azzal Magyarország jövőjét kockáztatja.

 

A jövő megalapozásához, a kutatás szabadságának biztosításához, az értékalapú társadalom kialakításához elengedhetetlen a kutató és a kutatást segítő munkatársak anyagi megbecsülése is!

 

Budapest, 2018. szeptember 28.

 

 

 

    Dr.  Kuti László nevében                                                       Dr. Koreczné Kazinczi Ilona

       ÉSZT  elnök nevében                                                                   elnök

       Kiss Balázs                                                                             TUDOSZ

         ÉSZT                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                               Tőrös Szilárd nevében

Csóti Csaba                                                                        Pálfia Zsolt

  elnök                                                                               nevében

  KKDSZ                                                                               FDSZ

 

 

 

 

 

 

 

Az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség (ÉSZT) kéri a kormányt, hogy mutassa be azokat a hatástanulmányokat, amelyek alapján a januári elbocsájtásokat tervezi a közszférában! A kormánynak tájékoztatnia kellene az érintett munkavállalókat, azonban nem látszik, milyen elvek mentén akarják a létszámcsökkentést véghezvinni!

A kormányhivatalok a létszámát már a létrehozásakor is irreálisan alacsonyan határozták meg. A munkatársak most is túlterheltek, munkájukat rendszeres túlmunka mellett képesek csak elvégezni. A kormány azt mondja, hogy a határozott idejű szerződéssel dolgozó kollégák státuszát vizsgálják felül elsőként. Ezek a kollégák azonban olyanokat helyettesítenek, akik például szülési szabadságra mentek. Így az ő pozíciójukat nem lehet megszüntetni. Ezért tartja az ÉSZT fontosnak, hogy az érdekképviseletek megkapják a hatástanulmányokat, már ha léteznek!

A munkavállalók között egyre nagyobb a feszültség, ezért az ÉSZT felméri tagjai körében a sztrájkhajlandóságot és egyeztetést kezd a többi közszférában érdekelt szakszervezeti konföderációval! 

Véget ért a GINOP-5.3.4-16-2016-00011 – „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatási ágazatban” nevű GINOP pályázat, amelyben konzorciumi tagként az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) is részt vett, és célja a munkahelyi egészségügy és munkabiztonság fejlesztése, a munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása, tudatosítása, illetve a munkakörülmények javítása volt.

A pályázat lebonyolításában részt vett még a Magyar Iparszövetség (OKISZ), Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF). A projekt a dél-alföldi, az észak-magyarországi és a közép-dunántúli régióban valósult meg.

A pályázat támogatási összege 78,573 millió Ft, melynek támogatási mértéke 100 % volt.

Az elmúlt egy évben a konzorciumi tagok több konferenciát tartottak, amelyek kiemelt témája az ágazati és munkakör specifikus munkavédelmi kérdések voltak.

A pályázat keretében készült tájékoztató kiadványokat és szakmai anyagokat az oktatasbiztonsag.hu oldalról lehet letölteni.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) álláspontja szerint, a sajtóban is megjelent leépítési tervekről, a kormánynak azonnal tárgyalásokat kell kezdenie az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban (OKÉT).

A közszféra jelenleg is szakember hiánnyal küzd. Elegendő megtekinteni a kozigallas.gov.hu portált. A mai napon (2018. 08. 16.) 4720 álláshirdetés található. Ezek csak azok a pozíciók, amelyeket meghirdettek, hiszen sok esetben a munkáltatók lemondtak arról, hogy a felkínált megalázó bérért megfelelő szakembert találjanak. Ezért érthetetlen, hogy a kormányzat miért beszél elbocsájtásról.

A közszférában sokaknak tíz éve nem emelkedett a bére! Ezt a kormány most egy olyan „kannibál” módszerrel kívánja korrigálni, hogy az elbocsájtott dolgozók illetményét használná fel emelésre. Ezzel nem juttatnak többletforrást a szektorba, hanem drasztikusan megemelik a már jelenleg is magas munkaterhelést. Az ÉSZT ezt elfogadhatatlannak tartja!

Egy átgondolatlan és értelmetlen leépítés a közszférában tragikus következményekkel járhat, az ország működőképessége veszélybe kerülhet!

Ezért az ÉSZT követeli az OKÉT összehívását és a szakértői tárgyalások mielőbbi megkezdését!

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) tiltakozik a kormány legújabb cafetéria változtatási terve miatt! A kedden benyújtott tervezet,amely  a kedvezményesen adható cafetéria elemek drasztikus megvágását javasolja, komoly versenyhátránnyal járhat az ország számára!

Magyarország gazdasági és szociális értelemben végleg kettészakadni látszik! A munkaerőhiánnyal küzdő nyugati országrészre és a kilátástalanságba süllyedő keleti megyékre. A keleti országrészben élők szinte egyetlen lehetősége az, ha az ország más pontján vállalnak munkát. Az ország fejlettebb régióiban a munkáltatók többsége sem talál munkaerőt vállalkozása a közelében. Magyarországon a munkásszállók szinte eltűntek, amelyek működnek, azoknak a térítési árai gyakran egy albérlet árával vetekszenek.

Ennek a helyzetnek a megoldását eddig segítette, hogy a munkáltatók kedvezményes adózás mellett, cafetéria elemként, hozzájárulhattak a munkavállaló albérletének díjához, vagy ingatlan hitelének törlesztéséhez.

A diákhitel törlesztés átvállalásával pedig olyan kvalifikált munkavállalókat tudtak magukhoz csábítani a cégek, akik a közelmúltban kerültek ki a felsőoktatásból.

Ezeknek a cafetéria elemek kedvezményes adóztatásának megszűnése mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak káros! Ezért az ÉSZT felhívja a kormány figyelmét, hogy gondolják újra tervezetüket, ne vegyék el ezeket a cafetéria elemeket a munkáltatóktól és munkavállalóktól!

Az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség május 22-én megtartotta éves, rendes kongresszusát.

A levezető elnök Tőrös Szilárd, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetésnek elnöke volt.

Az első napirend az elnöki beszámoló volt. Kuti László, az ÉSZT elnök beszámolt az elmúl egy év eseményeiről és az elért eredményekről.

Ezután megtörtént a 2017. évi beszámoló és annak elfogadása, majd a 2018. évi költségvetési terv ismertetése és elfogadása.

Mivel a felügyelő bizottság egyik tagja lemondott a helyére Ivádi László, az FDSZ tagja került megválasztásra.

A kongresszust az elnöki zárszóval ért véget.

 

 

A visegrádi országok szakszervezeti konföderációinak, a CMKOS, ÉSZT, Liga Szakszervezetek, MASZSZ, Munkástanácsok, SZEF, Forum, OPZZ, NSZZ Solidarnosc, KOZ SR vezető képviselői 2018. május 10-11-én, Budapesten tartották soros találkozójukat, melyen áttekintették országaik gazdasági, szociális és foglalkoztatási helyzetét, különös tekintettel a munkaerő piaci és bér, jövedelmi kérdésekre. A hagyományoknak megfelelően a találkozón részt vettek az Európai Szakszervezeti Szövetség és a Friedrich Ebert Alapítvány képviselői.

A résztvevők hangsúlyozták, hogy konkrét lépésekre van szükség a munkaerő megtartása, a jelentős bérkülönbségek felszámolása érdekében. Reális értékelésekre, a gazdaságok valódi teljesítőképességének figyelembevételére építve van lehetőség a kelet-nyugati bérszakadék csökkentésére. Üdvözölték, hogy az idei éves növekedési felmérés (AGS) is hangsúlyozza a reáljövedelmek növekedésének, az egyenlőtlenségek csökkentésének fontosságát.

A tagság igénye az együttműködés erősítése – indokolja Kuti László, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) elnöke, miért ünnepel együtt május elsején három tömörülés.

Bővebben

Összefoglaló a Friedrich Ebert Stiftung 2018 március 27-i konferenciájáról

  

A stagnáló munkabérek hosszú évei után Magyarországon ma jelentős a bérnövekedés. Számos jele van azonban annak, hogy ez túl kevés és túl későn jött ahhoz, hogy érdemben javítsa a munkavállalók vásárló-erejét, megerősítse a jólétet szolgáló biztonsági hálót, és csökkentse a kivándorlási kedvet.

A német szociáldemokrácia értékeit képviselő Friedrich Ebert Stiftung (FES) ezért tartotta fontosnak, hogy a magyar választások előestéjén, március 27.-én konferencia keretében mutassa be az európai bérek alakulását, hitet tegyen a koordináció és a bérfelzárkózatás szükségessége mellett. Jan Niklas Engels, a FES Budapesti Irodájának vezetője köszöntőjében felidézte, hogy kormányzati adatok szerint Magyarországon tavaly 9,5%-kal emelkedett az átlagjövedelem, a minimálbér átlagosan 15%-kal, a magasan képzettek esetében 25%-kal nőtt. Ha csak a számokat nézzük, azt hihetnénk, hogy minden rendben van, ám az imponáló adatok mögött felsejlik egy másik kép is. Magyarországon a bérek még mindig jelentősen elmaradnak az európai átlagtól, egymillió munkavállaló csak minimálbért kap, a szakszervezetek szerint a magyarok több mint 30%-a a létminimum alatti jövedelemből él. Ezért is fontos, hogy konferencián vegyük számba az európai bérfelzárkóztatás helyzetét. Az irodavezető köszöntötte a konferencia illusztris nemzetközi résztvevőit és köszönetet mondott Andor László közgazdásznak, volt uniós biztosnak, valamit Pogátsa Zoltánnak, a Nyugat-magyarországi Egyetem docensének, a CEU oktatójának a szervezésben való közreműködésükért.

Luca Visentini a kommunista rendszer romjain épült vadkapitalizmusról

 

Túl későn és túl kevés ahhoz, hogy igazán pozitív társadalmi hatása legyen. A viszonylag gyors ütemű hazai béremelkedésről ez derült ki a Friedrich Ebert Stiftung Bérfelzárkózás Európában című nemzetközi konferenciáján. Az illusztris előadógárda meggyőző adatsorokkal bizonyította: az elmúlt években Európa szerte csökkent a rész, amit a cégek által termelt hozzáadott értékből a bérből és fizetésből élők kaptak, és ez különösen alacsony Kelet-Közép Európában. A megszorítások következtében a középosztály meggyengült, ami az Európa-ellenes populisták malmára hajtja a vizet. Az egyik legnagyobb érdeklődéssel várt előadó Luca Visentini, annak az Európai Szakszervezeti Szövetségnek a főtitkára volt, amely 39 országból 89 szervezet 45 millió munkavállalóját képviseli az uniós tárgyalásokon.

 

 

Az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége (OSZSZ) egyeztetést kezdeményezett Palkovics László oktatásért felelős államtitkárral. Az egyeztetés célja, a magyar felsőoktatásban három éve bevezetett kancellári rendszer felülvizsgálata, a felmerült problémák feltárása és a rendszer újratervezése a nemzetközi példákat is figyelembe véve.

A kancellári rendszer bevezetése óta a legfontosabb mutató a fenntartó szemében a pénzügyi megtakarítások nagysága. Az OSZSZ véleménye szerint a felsőoktatásban ez nem lehet egyedüli mutató.  Ahhoz, hogy a magyar felsőoktatás versenyképes és világszínvonalú legyen, a felsőoktatás hagyományos, a nemzetközi gyakorlatban is használatos minőségi indikátorait szükséges előtérbe helyezni. 

Az orvosképző egyetemeken három főtevékenység zajlik. Oktatás, kutatás és betegellátás. Az elmúlt években egyre gyakrabban jelentkeznek működési zavarok, amelyeknek a hátterében az intézményeken belüli nem megfelelő feladatelosztás, az akadémiai és a kancellári területek közötti egyensúly hiánya áll. Ezek közül kiemelkednek az emberi erőforrásokkal kapcsolatos problémák. Jelenleg négy bértábla (felsőoktatási, orvosi, szakdolgozói és az alap közalkalmazotti bértábla) alapján kapják az illetményüket a dolgozók. Így alakulhatnak ki olyan anomáliák, hogy ugyanazzal a végzettséggel azonos, vagy nagyon hasonló munkakört betöltő munkatársak jelentősen eltérő béreket kapnak. A munkavállalói elégedettség alacsony szintje miatt hatalmas a fluktuáció, amely egyértelműen tovább rontja a helyzetet.

Az egészségügy működésének visszásságai is rendszeresen visszatérő napi téma a médiában. Ezek a gondok természetesen érintik az orvosképző egyetemeket is, kiegészülve a felsőoktatásban máshol is fellelhető nehézségekkel és a véleményünk szerint a főtevékenységeket lassító, vagy gátló, indokolatlanul megnövekedett adminisztratív terhekkel. 

Az orvosképző egyetemek munkavállalóinak közel egyharmada gazdasági- műszaki- adminisztratív területen és nem oktató- nem kutató munkakörben dolgozik. Ők valódi illetményemelést tíz éve nem kaptak! A minimálbér és garantált bérminimum emelése pedig csak további feszültségek forrása lett. Egy több évtizede az egyetemen dolgozó nem, vagy csak alig kap magasabb illetményt, mint az újonnan belépő kollégája.

Az OSZSZ szerint ezek a leggyorsabban megoldásra váró problémák! Mint a felsőoktatásban egyedüli reprezentatív szakszervezetként kezdeményeztük az államtitkárral az egyeztetések megkezdését egy középtávú együttműködés érdekében, amely garanciát adhat a felsőoktatási intézményeken belüli folyamatok hatékony működéséhez, az emberi erőforrások megtartásához, a különböző munkavállalói csoportok életpályájához!

 

A magyarországi szervezett munkavállalók képviseletében a magyar szakszervezeti konföderációk (ÉSZT, Liga, MASZSZ, MOSZ, SZEF) szolidárisak az önkormányzati hivatalok köztisztviselőinek érdekében sztrájkoló munkavállalókkal, szolidárisak a „Kék sztrájk”-kal, és e szolidaritásra kérik tagszervezeteiket is.
Támogatják az önkormányzati munkavállalók bérrendezési követeléseit, mert e követelések az önkormányzati szolgáltatások magas színvonalának biztosítását is szolgálják és a megfelelő munkakörülmények megteremtéséhez szükségesek.
Elfogadhatatlannak tartják, hogy a közszolgálatban dolgozó önkormányzati tisztviselők bére 10 éve változatlan, szükségesnek tartják a garantált illetményrendszerben kialakult bérfeszültségek feloldását, a bérintézkedések által nem érintett közszolgálati dolgozók fizetésének rendezését.
A konföderációk kérik tagszervezeteik tagságát, és szimpatizánsaikat, hogy a „Kék sztrájk”-ot szervező MKKSZ kérésének eleget téve szolidaritásukat a meghirdetett napokon valamilyen kék jelzés (pl.: kék szalag, nyakkendő kendő, ruha) viselésével fejezzék ki.
Budapest, 2018. február 13.


Dr. Kuti László
elnök
Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

 


Dr. Mészáros Melinda
elnök
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája


Kordás László
elnök
Magyar Szakszervezeti Szövetség


Palkovics Imre
elnök
Munkástanácsok Országos Szövetsége


Földiák András
elnök
Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

A SZEF nem fogadja el a VOSZ (Dávid Ferenc) válaszát.

Demján Sándor elnök úr

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Tisztelt Elnök Úr!

A 2017. december 7- én megjelent nyílt levelünkre a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) által másnap feladott viszonthirdetés olyan sok szempontból kifogásolható, hogy azt képtelenség egyetlen levélben összefoglalni. Nem is tesszük, csak a leglényegesebb tényezőkre utalunk.

 

 

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Ifjúsági Szövetsége ma Brüsszelben elnökévé választotta Nagy Viktóriát, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma irodavezetőjét.

 

Nagy Viktória 32 éves; 2012 óta vesz részt az ETUC Ifjúsági Szövetség munkájában; 2008 óta a SZEF alkalmazottja; 5 éve az itteni ifjúsági szervezet, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ifjúsági Tagozat (SZEFIT) elnöke.

Nagy Viktória az első nő, akit elnöké választott az ETUC Ifjúsági Szövetsége.

 

 

Amint a mellékelt angol nyelvű közleményből is kitűnik a megválasztott 6 fős elnökségben nincs más Kelet-Közép Európából és általában is csak elvétve fordul elő, hogy tágan vett térségünkből bárki fontosabb tisztséget tölt be az európai szakszervezeti szinten.

Büszkén és megkülönböztetett örömmel gratulálunk!

 

SZEF Sajtóiroda

 

 

Az ÉSZT szívből gratulál Nagy Viktóriának a megválasztásához és további sikeres munkát kíván!

 

Az ETUC honlapján megjelent hír angolul itt olvasható.

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
További információk

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel/Fax: (1) 473-14-29

Sajtókapcsolat: Kiss Balázs
Telefon: +3620-666-3539
Email: sajtó@eszt.hu

Tuesday the 31st. .