A jelenlegi járványhelyzetben a kormánynak nyitás helyett meg kellett volna akadályoznia, hogy az oktatási-nevelési intézmények a vírus elosztóközpontjaivá váljanak. Az óvodák és általános iskolák alsó tagozatának nyitása elfogadhatatlan a járvány azon pontján, amikor a járványügyi adatok jelenleg sokkal rosszabbak, mint az iskolák bezárásának idején. Szakértők sora figyelmeztet arra, hogy hosszan elnyúló platóra számíthatunk, de a Kormány ezt nem akarja meghallani.

A kisgyermekek esetében nem lehetséges a távolságtartás. Ha ugyanannyi gyerek tartózkodhatna az intézményben, mint ahány vásárló egy időben egy üzletben, akkor a tanítóval, óvónővel egyszerre maximum nagyjából hárman lehetnének az osztályteremben, óvodai csoportban.

Maszkviselésről beszélni nem lehet ezen korosztály esetében. Gyerekek számára nincsenek oltások. Ami pedig még nagyobb baj, hogy fiatal szüleik sincsenek még beoltva, illetve nagyszülőik esetében sem beszélhetünk még a teljes védettség kialakulásáról. Ráadásul egyre többen kerülnek súlyos állapotba az új variánsok terjedésével. Emellett az óvodások és alsó tagozatosok testvérei sincsenek beoltva, akik esetleg most érettségiznek.

Az április 14-ei bejelentés nem jelent valódi megoldást, ellenben a nyitás eltolásával elismerik, hogy a köznevelési intézmények a járvány szempontjából veszélyt jelentenek. Az oktatási intézmények védelme össztársadalmi érdek! Nyitás esetén újabb dolgozók esnek ki a munkából, tömegek kényszerülnek betegállományba. Ezen túlmenően pedig a kormány fokozott veszélynek teszi ki a gyermekeket, hiszen az új vírustörzsek rájuk kifejezett veszélyt jelent, hiszen azok különösen agresszíven terjednek zárt közösségekben.

 

Arra a Kormány is felhívta a figyelmet, hogy a szülőknek lehetősége van a járványhelyzetre hivatkozva otthon tartani a gyerekeket, ezzel is elismerve, hogy jogosak a tiltakozók kifogásai és csak hiúsági kérdést csinálnak a nyitásból.

Ezért az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség határozottan kéri a Kormányt, hogy az elsietett nyitás várható kárainak enyhítésére, biztosítson megfelelő bérkompenzációt a szülők és munkáltatóik számára, hogy otthon maradhassanak az alsó tagozatos és az óvodás gyermekekkel.

 

  1. április 16.

 

ÉSZT

Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!

Tisztelt Dr. Kásler Miklós Miniszter Úr!

Tisztelt Maruzsa Zoltán Államtitkár Úr!

 

Követeljük, hogy hétfőtől rendeljenek el azonnali, előrehozott téli szünetet az élet és az egészség védelme érdekében, és azt, hogy haladéktalanul fizessék ki a covid-járvány miatt kiesett munkajövedelmeket!

 

Az Önök politikai közössége több alkalommal utal a keresztény értékekre. Hol vannak azonban ezek az értékek, amikor a dolgozók védelméről van szó? Amennyiben nem csak politikai termékké akarják lealacsonyítani ezt az értékvilágot, úgy az élet és az egészség védelmében azonnal zárják be a közoktatási intézményeket, rendeljenek el téli szünetet, és haladéktalanul fizessék ki a covid-járvány miatt kiesett munkajövedelmeket mind a pedagógusoknak, mind a szoros kontaktjaiknak. A PDSZ azt javasolja, hogy a kiesett napokat - közel két hetet - június 16-ától 30-áig lehet bepótolni.

 

Ma, amikor egyetlen nap alatt 182 a halálos áldozatok száma, amikor egész szeptemberben összesen volt 162 áldozata a járványnak, önök még mindig nyitva tartják az óvodákat, iskolákat. A PDSZ-hez tömegével érkeznek a visszajelzések, hogy igazolt fertőzések esetén sem történik napokig semmiféle intézkedés a járvány terjedésének megakadályozására, az intézményben tanulók és dolgozók védelmében. A bevalottan pontatlan tesztelések eredményével bűvészkednek, hozzászámolva az egészségesekhez azokat, akiket azért nem teszteltek, mert betegek vagy kontaktként karanténban vannak, megtévesztve ezzel a közvéleményt.

 

Egyszerűsítsék a járvány miatti keresőképtelenség miatt kiesett  keresetek kifizetésének bürokratikus folyamatát, hogy a dolgozók és családjaik ne egzisztenciális félelemként éljék meg a tesztelést! Ezzel a lépéssel nem csak az oktatásban dolgozókat védenék, hanem mindazokat az egyéb, termelő ágazatban dolgozókat is, akinek a gyermekei így nem hordják haza a vírust.

 

Hiszen szeptemberben elhangzott az az ígéret, miszerint "azok a pedagógusok, akik a munkahelyükön kapták meg a fertőzést, tehát COVID pozitívak, ők teljes táppénzre jogosultak, de nem csak ők, hanem a szoros kontaktjaik is”. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete jelezte, hogy a gyakorlatban egész egyszerűen nem ez zajlik. Folyamatosan kapjuk a leveleket, hogy a 60%-os táppénz milyen kiszolgáltatott táppénzbe hozza a magyar családokat. Lassú, bürokratikus az út 100%-os táppénzig, és szinte senki nem kapja meg azt. Miközben emberek halnak meg, családok lehetetlenednek el, nem itt kellene tartanunk.

 

Sok magyar bérhez hasonlóan, a pedagógusbérek eleve roppant alacsonyak, mivel nem váltották be azon ígéretüket, hogy a mindenkori minimálbérhez kötik, így a 60%-os táppénz számos családot lehetetlenít el. Pont a karácsonyi időszakban! Miközben az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről jelenleg is kötelezi Önöket minden dolgozóra nézve, hogy “a járványügyi elkülönítés, a járványügyi megfigyelés és a járványügyi zárlat, továbbá a járványügyi ellenőrzés idején az azok végrehajtásával összefüggésben felmerült, a fertőző betegnek, illetve a kórokozó hordozónak fel nem róható, szükséges és indokolt költségeket és a társadalombiztosítási jogviszony alapján meg nem térülő kiesett munkajövedelmet” az állam mind a fertőző beteg, mind a kórokozó hordozó részére térítse meg!

 

Követeljük, hogy hétfőtől rendeljenek el azonnali, előrehozott téli szünetet az élet és egészség védelmében, és azt, hogy haladéktalanul fizessék ki a covid-járvány miatt kiesett munkajövedelmeket!

 

Budapest, 2010. 12. 03.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Szövetség (ÉSZT) megdöbbenve figyelte, hogy milyen sürgősen terjesztették be a parlament elé, és fogadtatták el az orvosi béremelés leple alatt az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt. Sajnálatos, hogy a kormány továbbra is ragaszkodik ahhoz a demokratikusnak és jogállaminak nem nevezhető megoldáshoz, hogy az érintettek bevonása nélkül dolgoz ki törvényeket. A kormány mindössze négy órát hagyott az érdek-képviseleteknek, hogy egy olyan törvényt véleményezzenek, amellyel az egészségügyi- és egészségügyben dolgozókat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alól áthelyezik, egy katonai szigorúságú törvény hatálya alá. Örvendetes, hogy az orvostársadalom is egyetért a hálapénz kivezetésének szükségességével, azonban biztosan nem kívánták, hogy olyan tiltó és korlátozó rendelkezések vonatkozzanak rájuk, amelyekre eddig csak a fegyveres és rendvédelmi dolgozóknál volt példa. Az ÉSZT reméli, hogy a kormány a törvény hatályba lépése előtt mérlegeli milyen ellátási problémákat okozhat a törvény jelen állapotában, és az érintettek bevonásával felülvizsgálja azt.

 

ÉSZT elnökség

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) megdöbbenve figyeli, hogy a több mint százötven éves Színház és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) milyen arrogáns támadás érte a fenntartó részéről. Az egyetemi autonómia lerombolása, a szakmai kérések és érvek figyelmen kívül hagyása intő példa lehet a többi átszervezés előtt álló magyar egyetem számára is. 

Nem lehet, nem szabad pusztán politikai célok megvalósításáért feláldozni, ledarálni egy olyan egyetemet, amely – a fenntartó és a kuratórium állításai ellenére – magas színvonalú munkát végez.

Az ÉSZT fejet hajt az SZFE vezetőségének és szenátusának döntése előtt. Bátor kiállásukkal példát mutatnak az egész magyar felsőoktatás számára. Lemondásuk egyértelmű üzenet mindenki számára. Az SZFE hallgatói szintén minden elismerést megérdemelnek. Akcióikkal bizonyítják, hogy ragaszkodnak az egyetemi autonómiához, magukénak érzik, és nem adják könnyen az egyetemüket.

Az ÉSZT szolidaritását fejezi ki az SZFE minden oktatójával és hallgatójával. Veletek vagyunk!

¡No pasarán!

 

ÉSZT elnökség

A jelen nyilatkozatot aláíró 5 magyar szakszervezeti konföderáció kezdeményezi, hogy a Covid-19 járványhelyzet ismételt erősödése miatt Magyarország Kormánya az országos érdekegyeztetési intézményrendszer (VKF és OKÉT) keretei között folytasson érdemi konzultációt a következő negyedév és az előttünk álló két év gazdaság- és munkaerőpiaci védelmének kérdéseiről.

Bővebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma két héttel az tanév kezdete előtt küldte el az iskolaigazgatóknak a köznevelési intézményekre vonatkozó járványügyi intézkedési tervét. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) hosszan részletezte nyílt levelében azokat a problémákat, amelyekre nem ad megoldást a minisztérium terve. A minisztérium válaszközleményében a felvetett problémákra nem reagál érdemben, ellenben ismét a PDSZ vezetőit és tagságát sértő kijelentéseket tesz, ahogy tette ezt már korábban is, amikor nincsenek valódi érvei.

A PDSZ levelében egy sor olyan problémát vet fel, amelyek megoldásához a fenntartónak többletforrást kellene biztosítania az iskolák számára. Ezekre sincs válasza a minisztériumnak. Az intézkedési terv alapján mindenki számára kiderül, hogy a minisztériumban ülő döntéshozók nincsenek tisztában az általuk irányított terület valós helyzetével. Az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT) felszólítja az EMMI vezetőit, hogy látszatintézkedések helyett, a szakmai- és érdekképviseletek bevonásával megalapozott cselekvési tervet dolgozzon ki.

Kedves Kollégák, Kedves Barátaim!

 Nagyon komoly aggodalommal követjük a legújabb magyarországi fejleményekről kapott tájékoztatást. Az Orbán Viktor kormánya által tett legutóbbi lépések a szakszervezetet és a munkavállalói jogok megsértését jelentik.

 A két legjelentősebb kezdeményezés egyike a 104/2020 kormányhatározat, ami a munkaadóknak egyoldalú felhatalmazást ad arra, hogy 24 hónapos munkaidő-határidőt rendeljen el, megtiltva az ettől való kollektív szerződéses eltérést. Ez az intézkedés kiegészíti a korábbi kormányrendeletet, amely felfüggeszti a Munka törvénykönyve rendelkezéseit a szükségállapot idejére.

 A magyar kormány egy másik kezdeményezése, hogy elveszik a könyvtári, múzeumi, szociális kulturális központok, színházak és zenekarok dolgozóinak közalkalmazotti státuszát. Ez mintegy 20 000 alkalmazottat érint.

 A kormány váratlan és különösen cinikus intézkedései, a szakszervezetekkel való konzultáció nélkül, minden nemzetközi munkaügyi norma megsértését jelentik. Sem ez az eljárás, sem annak szándékai nem elfogadhatók és igazolhatók, különösen most, a koronavírus-járvány idején, amikor a szakszervezetek a közegészségügyi helyzet miatt csökkentett lehetőségekkel bírnak a kommunikáció és a gyülekezés korlátozása miatt.

 Egyértelműen tiltakozunk a magyar munkavállalókkal szembeni ilyen bánásmód ellen, amelyek sajnos nem elszigetelt akciók, de a jelenlegi magyar rezsim sajátos szakszervezet- és munkásellenes politikájának része.

Szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat a magyar munkavállalók felé, támogatva kollégáinkat ezekben a nagyon nehéz időkben.

 

Szolidaritással,

 

Jozef Stredula

elnök

CMKOS

Attachments:
Download this file (Cmkos letter.pdf)Cmkos letter.pdf[ ]108 kB

 

Különleges helyzetben emlékezünk meg idén a munkavégzéssel összefüggésben megsérültekről, megbetegedettekről és elhunytakról az április 28-i nemzetközi emléknapon. Egy világméretű kihívás, a Covid-19 többszörösen is rávilágít az egészséges, biztonságos munkakörnyezet, a tudatos védekezés fontosságára.

A koronavírus járvány kitörése megmutatta, mennyire sebezhetőek vagyunk egy világméretű fertőzés esetén, és annak milyen pusztító hatása lehet: az életre, az egészségre, a társadalomra, a gazdaságunkra. Nagyon világosan rámutatott a dolgozók és minden ember védelmének fontosságára, különösen a munkahelyen.

A járvány elleni harcban egyre jobban látszik, hogy mennyire nagy szükség van a jó közegészségügybe való megfelelő befektetésre, az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozók és más frontvonalbeli munkavállalók számára, a társadalom érdekében. De az is egyértelműen látszik, hogy milyen fontos biztosítani mindenki számára a bérek és munkahelyek védelmét, a társadalombiztosítási ellátást.

A Munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapján megemlékezünk a koronavírus áldozatairól is. Megemlékezünk azokról az egészségügyi és szociális dolgozókról, és minden más munkavállalóról, akik munkavégzésük során fertőződnek meg.

 

Idén különleges időket élünk és a vészhelyzet miatt az Internet és a közösségi média segítségével szervezzük meg virtuális tömegrendezvényünket. Munkavállalóként újból kiszolgáltatottabbá váltunk, szűkítik a kollektív jogainkat és soha nem látott szolidiritásra van szükségünk, hogy biztonságban tudjunk minden családot.

A 130 évvel ezelőtti május 1-je is különleges volt, mert soha azelőtt nem volt példa a munkavállalók ilyen szervezett szintű és tudatos fellépésnek. Akkor sztrájkokkal és tüntetésekkel hívták fel a figyelmüket követeléseikre. Idén is hangot adunk ezeknek, csak most az online térben!

Tarts velünk három szakszervezeti szövetség az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma valamint több civil szervezet közös programjain az egésznapos digitális május elsején a Mércén.

Részletes program és az esemény linkje: https://bit.ly/2VP6ODK

 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
További információk

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés (ÉSZT)
1146 Budapest, Thököly út 58-60.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel/Fax: (1) 473-14-29

Sajtókapcsolat: Kiss Balázs
Telefon: +3620-666-3539
Email: sajtó@eszt.hu

Thursday the 5th. .